Projektligjet në shqyrtim

Shpalo (PDF)

Projektligji për Auditorin e Përgjithshëm dhe Zyrën Kombëtare të Auditimi të Republikës së Kosovës

Data e shpërndarjes:
14.08.2015