Projektligjet në shqyrtim

Shpalo (PDF)

Projektligji për regjistrimin dhe ofrimin e shërbimeve dhe masave për punësimin e të papunëve, punëkërkuesve dhe punëdhënësve

Data e shpërndarjes:
08.12.2015