Projektligjet në shqyrtim

Shpalo (PDF)

Projektligji për ratifikimin e Marrëveshjes për financim, Kosovë-ANZH për realizimin e Projektit për përmirësimin e sistemit të arsimit

Data e shpërndarjes:
22.01.2016