Ish-deputetët Legjislatura VI

Rasim Demiri

Rasim Demiri

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

      Grupi parlamentar

    Partia

    • KOALICIJA VAKAT (KV)