List of the Deputies of the Kosovo Assembly

Periudha e gjashtë Legjislative (03.08.2017-)

Second Legislation Period (23.11.2004 - 12.12.2007)