Archive

Fourth Legislation Period (12.12.2010 - 07.05.2014)

Xhavit Haliti

Xhavit Haliti

Functions in the Assembly of Kosovo

    Parliamentary Group

  • PDK

Party

  • Democratic Party of Kosovo (PDK)

Personal Data

  • Date of birth 08/03/1956 in N. Sellë, Pejë
  • I martuar, tre fëmijë, dy vajza e një djalë

Phone

  • 044 776 776