Skupština je zakonodavna institucija Republike Kosova. Skupština je konstituisana 2001. godine i trenutno je u svom 4. mandatu. Skupština ima nekoliko funkcija od kojih su najvažnije: predstavnièka, zakonodavna i nadzorna funkcija. Graðani direktno biraju poslanike Skupštine da donose odluke u njihovo ime. Skupština nadgleda rad Vlade i osigurava da vlast sprovodi zakone i realizuje budžet na naèin kako je to Skupština odobrila.

Ovaj obilazak æe vas upoznati sa prostorijama Skupštine Kosova i aktivnostima koje se tamo obavljaju.

 

To view virtual tour properly, Flash Player 9.0.28 or later version is needed. Please download the latest version of Flash Player and install it on your computer.

 

Virtual Tour