Odbori su glavna radna tela Skupštine, a veæina njih imaju odgovarajuæe ministarstvo u Vladi. Svaka komisija se sastoji od 9 do 12 poslanika, koji predstavljaju sve parlamentarne grupe u Skupštini. Zato se komisije mogu smatrati kao „male plenarne sednice Skupštine", koje pripremaju rad Skupštine za plenarnu sednciu . Komisije Skupštine Kosova moraju da zasedaju bar dva puta meseèno, ali veæina se sastaje nedeljno. Njihovi sastanci su obièno otvoreni za javnost.
Na poèetku saziva, Skupština, na predlog Predsedništva, odreðuje broj i sastav komisija Skupštine. U svom èetvrtom mandatu, Skupština je formirala 13 komisija, od kojih su 4 glavne i 9 funkcionalne komisija . Èetiri glavne komisije razmatraju sve pristigle nacrte zakona kako bi bili sigurni da ispunjavaju odreðene uslove. Komisija za zakonodavstvo razmatra nacrte zakona u aspektu usaglašenosti sa Ustavom i postojeæim zakonodavstvom; Komisija za budžet i finansije razmatra budžetske implikacije nacrta zakona, Komisija za evropske integracije razmatra usklaðenost nacrta zakona sa pravnim okvirom EU, a Komisija za prava i interese zajednica i povratak razmatra nacrt zakone i njegov uticaj na prava i interese zajednica.
Funkcionalne komisijapokrivaju specifiène oblasti rada. One pokrivaju oblasti dotiènih ministarstva, koje se odnose na svakodnevni život, kao što su zdravstvo, obrazovanje, privreda, transport, socijalna zaštita, lokalna samouprava i mediji.

To view virtual tour properly, Flash Player 9.0.28 or later version is needed. Please download the latest version of Flash Player and install it on your computer.

 

Virtual Tour