Da biste saèuvali fotografiju kliknite na "save image as "na desni klik

Download

Visoke rezolucije Niska rezolucija
Nga mbledhja e Komisionit për të Drejtat, Interesat e Komuniteteve dhe Kthim

Filter prema datumu

          

Tip sastanak

 • Petak, 19.01.2018 14:06

  Predsedništvo Skupštine

 • Sreda, 17.01.2018 13:34

  Predsedništvo Skupštine

 • Sreda, 17.01.2018 13:30

  Predsedništvo Skupštine

 • Sreda, 17.01.2018 10:01

  Predsedništvo Skupštine

 • Sreda, 17.01.2018 10:00

  Predsedništvo Skupštine

 • Utorak, 16.01.2018 16:43

  Predsedništvo Skupštine