Da biste saèuvali fotografiju kliknite na "save image as "na desni klik

Download

Visoke rezolucije Niska rezolucija
Nga mbledhja e Komisionit për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale

Filter prema datumu

          

Tip sastanak

 • Petak, 02.02.2018 15:50

  Predsedništvo Skupštine

 • Petak, 02.02.2018 15:01

  Predsedništvo Skupštine

 • Petak, 02.02.2018 15:00

  Predsedništvo Skupštine

 • Četvrtak, 01.02.2018 19:05

  Predsedništvo Skupštine

 • Četvrtak, 01.02.2018 19:02

  Predsedništvo Skupštine

 • Četvrtak, 01.02.2018 19:01

  Predsedništvo Skupštine