Azbučna lista poslanika u Skupštini Kosova

Arbërie Nagavci

Arbërie Nagavci

Funkcije u Skupštini Kosova

Partija

 • POKRET „SAMOOPREDELJENJE“ (VV)

Lični podaci

 • Rođena 29.03.1970 u Đakovica
 • Udata

Obrazovanje

 • Viša škola

Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti

  • Direktor škole,
  • Direktor Opštinske direkcije obrazovanja SO Priština,
  • Savetnik za obrazovanje u raznim programima,
  • Stručni saradnik.

Jezici osim maternjeg

 • Engleski

Adresa

 • Naselje „Muhadžir Mahala“, Ul. „Bedri Šalja“ - Priština

Telefon

 • 045 203 452