Azbučna lista poslanika u Skupštini Kosova

Jasmina Živković

Jasmina Živković

Funkcije u Skupštini Kosova

Partija

  • Građjanska iniciativa srpska lista (GISL)

Lični podaci

  • Rođena 26.10.1977 u Priština
  • Udata

Obrazovanje

  • Pravnik

Jezici osim maternjeg

  • Engleski

Adresa

  • Štrpce

Telefon

  • 044 446 101