Azbučna lista poslanika u Skupštini Kosova

Četvrta Zakonodavna Perioda (12.12.2010 - 07.05.2014)

Hasime Krasniqi

Funkcije u Skupštini Kosova

   Parlamentarna grupa

  • PDK

  Partija

  • Demokratska Partija Kosova (PDK)

  Lični podaci

  • Rođena 03.03.1966
  • Udata, majka dvoje dece.

  Obrazovanje

  • Visoka struèna sprema – Ekonomski fakultet

  Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti

  • Profesor u gimnaziji “Abdyl Frashëri” u Mališevo (1989-1993) Direktor JPKNSH “Lumi“ u Mališevo (2000-2011) Menaðer operativne jedinice, KRM „Ekoregjioni“ u Mališevo (2004-2011) Savetnica u Skupštini opštine Mališevo (2002-2011) Veteran Oslobodilaèke vojske Kosova Osnivaè Demokratskog Saveza Kosova, ogranak u Mališevo (1989) Osnivaè i aktivistkinja Odbora za pomirenje krvne osvete u Mališevo (1990) Èlan Predsedništva ogranka Demokratske Partije Kosova u Mališevo (2002-2006) Pod-predsednica ogranka DPK-a u Mališevo (2006-2011) Predsednica ŽDK-a, ogranka u Mališevo (2006-2011)

  Adresa

  • Mališevo

  Telefon

  • 044 201 316