Azbučna lista poslanika u Skupštini Kosova

Mexhide Mjaku - Topalli

Mexhide Mjaku - Topalli

Funkcije u Skupštini Kosova

  Parlamentarna grupa

 • PDK

Partija

 • Demokratska Partija Kosova (PDK)

Lični podaci

 • Rođena 25.01.1970 u Varosh - UROŠEVAC
 • Udata

Obrazovanje

 • Magistar psihologije

Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti

 • Nastavnica; direktorka 2009 - 2014
 • Poslanica 2014 - 2017

Jezici osim maternjeg

 • Srpski

Adresa

 • S. Greme - UROŠEVAC

Telefon

 • 044 439 950