Govori Predsednika Skupstine

Govor predsednika Skupštine Republike Kosovo, Kadri Veseli, održan na sveèanoj sjednici Skupštine, povodom 7. godišnjice proglašenja nezavisnosti Kosova

Poštovani poslanici Skupštine Republike Kosova,
Poštovani graðani Republike Kosova,
Poštovana Predsednica Republike Kosova, gospoða Atifete Jahjaga,
Poštovani premijeru Republike Kosova, g. Isa Mustafa,
Poštovani zamenièe premijera Republike Kosova, g. Hashim Thaçi,
Poštovana ambasadorka Sjedinjenih Amerièkih Država, g.-ða Jakobson,
Poštovani Adem Demaçi,
Poštovani ministri, poštovani gosti, bivši predsednici Albanije, g. Mejdani i g. Mojsiu, ambasadori prijateljskih zemalja, prijatelji Kosova, porodice palih boraca, predsednici opština, predstavnici medija i bivši poslanici,

Okupili smo se danas, u ovoj sveèanoj sednici, da zajedno slavimo veliki dan Kosova, 17. februar - Dan Nezavisnosti.

Poštovani poslanici,
Poštovani graðani Republike Kosova,
Dan Nezavisnosti Kosova ima višestrukih dimenzija.
Ono je dan priseæanja, za sve graðane Kosova,
- koji su u razlièita vremena,
- u razlièite okolnosti,
- u razlièita mesta i na razlièite naèine, radili za ovaj veliki dan.
Oni su dali sve od sebe:
- život i trud,
- znanje i imovinu,
- poginuli su u bitkama i propadali u zatvore,
- doživeli su proganjanje i persekuciju,
jedino i samo da dan Slobode i nezavisnosti osvanjuje nad kosovskim nebom.
- Oni su bili majke i oèevi koji su tokom jednog veka ropstva vaspitali generacije Kosova idealom slobode i nezavisnosti,
- Oni su bili politièki zatvorenici, nesalomljivi intelektualci i aktivisti za ljudska prava,
- Oni su bili nastavnici i lekari Kosova, novinari, poljoprivrednici, rudari, graðevinari, mladi i stariji, devojke i momci,
- Oni su bili Borci Oslobodilaèke vojske Kosova.
Veèna slava i poštovanje Ženama i Muškarcima Kosova, koji su omoguæili ovaj Veliki dan.

Poštovani poslanici,
Poštovani graðani Republike Kosova,
Dragi prijatelji,

17. februara treba da se priseæamo i kao jednog velikog dana poštovanja, za naše meðunarodne prijatelje - prijatelje naše slobode.
Oni su bili zajedno sa nama na našem putu slobode i nezavisnosti.
U teškim danima miroljubivog otpora, kada je svet ulazio u post - komunistièke nemire,
- oni su nam otvorili vrata,
- slušali glas jednog ugnjetavanog naroda i pomogli su nam da ovaj glas postane još snažniji.
I 5. marta 1998. godine, kada je u Prekaze Adema Jashari poèeo ustanak Oslobodilaèke vojske Kosova, prihvatili su veliku istinu da ovaj ustanak ima u svoje temelje samo jedan ideal: Slobodu - najveæu vrednost zapadne civilizacije.
Kosovo je krvarilo, dogodilo se proterivanje, masakri, dogodio se Reèak, meðutim mi se nismo slomili. Kao ishod došla je intervencija NATO-a u proleæe 1999. godine.
Svet i Kosovo je doživljavao jedan velièanstveni dogaðaj u istoriji èoveèanstva.
- Moralne i humanistièke vrednosti trijumfovale su nad doktrinom politièkog realizma,
- Naèelo ljudskih prava nad rigidnom doktrinom državnog suvereniteta.
Veèno poštovanje i èast,
- za sve one politièke lidere zapadnog sveta od Vašingtona do Berlina,
- za sve one generale i vojnike Severo - atlantske Alijanse,
- za sve one novinare i intelektualce sveta koji su postavili uz Kosovo u njegovim najtežim danima.
Oni su pomagali slobodu Kosova i njegovo prerastanje u državu.
Kosovo æe im veèno biti zahvalno.

Poštovani poslanici,
Poštovani graðani Republike Kosova,

17. Februar, naš Dan Nezavisnosti je i dan ocenjivanja našeg zajednièkog rada.
7 godina nakon proglašenja nezavisnosti, mi treba da se osvrnemo put kojim smo išli u izgradnji naše slobodne i demokratske države.
Uèinjeni su znaèajni koraci u ovom pravcu. Baziène karike državnosti su konsolidovane.
Demokratski razvoj institucija je napredovao Zemlja uživa održivu makro-ekonomsku stabilnost i ekonomski rast ima pozitivnih ritama.
Meðutim, jedno moramo svi priznati: mesta za samohvalisanje nema.
Projekat izgradnje državnosti nastavlja da se suoèava sa velikim izazovima.
Mada smo postigli broj od 108 priznavanja od strane država širom sveta, postali smo deo jednog broja meðunarodnih mehanizama, još uvek nam preostaje veliki posao kako bi zakljuèili meðunarodni subjektivitet Kosova.
Prepreke su velike, meðutim i podrška je velika od strane naših meðunarodnih prijatelja, na èelu sa Sjedinjenim Amerièkim Državama i Evropskom unijom.
Mi treba da nastavimo da radimo u dubokom partnerstvu sa njima. Samo kroz ovo partnerstvo možemo iæi napred. Treba da saèuvamo i produbimo odnose sa našim prijateljima.
Na ovoj osnovi mi smo prihvatili platformu dijaloga sa Srbijom, dijalog koji je podržan od strane Vašingtona i Brisela.
Dijalog je za nas potreba, standard, partnerstvo i najbolji instrument za dobijanje mira.
Kosovo treba da izlazi pobednikom iz ovog dijaloga.
Na unutrašnjem planu uèinili smo znaèajne korake u procesu konsolidacije države, ali i izazovi ostaju veliki.
U prvom redu je vladavina zakona.
Nakon 7 godina nezavisnosti, krajnje je vreme da Kosovo uklonimo iz spiska zemalja gde vladavina zakona ima problema.
Rizici su veliki ukoliko ne postignemo ovaj cilj.
Bez vladavine zakona neæe biti napretka u evro - atlantskim integracijama.
Bez vladavine zakona mi utièemo na to da graðani izgube poverenje u svoju državu.
Bez vladavine zakona niko se neæe oseæati spremnim da ulaže svoj kapital u jedan dugoroèan privredni biznis na Kosovu.
Drugo, bez investicija - neæe biti ni ekonomskog rasta, dok bez ekonomskog rasta neæe se smanjiti nezaposlenost niti poveæavati prihodi države.
Dakle, uèinimo vladavinu zakona našim moralom, našom èašæu, našim patriotizmom.
Pokažimo onima koji su nam pomogli da smo zaslužili njihovu podršku.
Pokažimo onima koji nas još uvek nisu priznali da mi zaslužujemo njihovo priznanje.
Pokažimo generacijama koje æe dolaziti da smo mi uèinili Kosovo primerom razvoja, mira, stabilnosti i zajednièkog života bez etnièkih i verskih razlika.
Generacijama koje dolaze, deci naše dece, dajmo im moguænost da budu ponosni sa nama, s Kosovom koje æemo im ostaviti u nasledstvo.
Dajmo primer jedne države, gde razlike u identitetu nisu pretnja, nego bogatstvo i prednost za razvoj.
Kosovo je država svih njegovih graðana.

Poštovani poslanici,
Poštovani graðani Republike Kosova,

Mi nemamo dilema za naše vrednosti. To nas èini sigurnim na našem putu razvoja i integracija.
U istoriji formiranja država, Kosovo je jedna storija uspeha i negativne vesti koje se povremeno èuju, ne mogu pobiti ovu èinjenicu.
Kosovo nije nikada bilo niti æe biti zemlja koja generiše ekstremizam.
- Tolerancija je naša duša.
Kosovo nikada nije bilo i neæemo dozvoliti da postane zemlja izgubljenih nada za njegove graðane.
- Ostanak u domovini je naša duša, ne njeno napuštanja. Promena u domovini je naša zajednièka obaveza.
Kosovo æemo uèiniti onakvim kakvim su je priželjkivali naši preci, onakvim kakvim je priželjkuju naši naslednici.
Sreæan vam Dan Nezavisnosti!