Govori Predsednika Skupstine

Govor predsednika Veseli sa sunarodnicima, održan u Skupštini, dana 22.7.2015

Poštovani sunarodnici,,
Dobro došli na Kosovu!
Dobro došli, danas, u Skupštini Republike Kosova!
Vaša je zasluga što ova Skupština ima danas ovo ime. To je za mene vrlo poseban dan.
- Posebni su i ovi dani za našu zemlju,
- Za našu voljenu domovinu- Kosovo.
Ovi su dani dijaspore, dani kada se naši sunarodnici, iz celog sveta, vraæaju se u njihov zavièaj.

To su dani želja i ponosa.
Ovo su dani kada se naša domovina obnavlja i kada ponovo otkrije njenu snažnu vezu sa njenim sinovima i æerkama, koji žive i rada širom sveta.
Retki su narodi u svetu koji èuvaju toliku snažnu vezu.
- Ovih dana putevi i trgovi Kosova imaju veliku živahnost .
- Naše porodice su vesele.
- Svi smo u slavi.

Poštovani sunarodnici,
U 20 poslednih godina, naša domovina je prošla kroz velike istorijske dogaðaje. Uloga naše dijaspore u tim dogaðajima je izvanredna.
Kosova ne bi preživelo bez vaše podrške poštovani sunarodnici.
U '90-tim godinama prošlog veka, kada je tadašnji srpski režim proterao celokupan naš narod iz institucionalnog sistema, vašim trudom mi smo podigli naš sistem preživljavanja i otpora prema tom režimu.
Vašim trudom i znojem omoguæili smo Kosovu da postane stoièno i da se ne predaje.
I , kad je poèela borba Oslobodilaèke Vojske Kosova,
- naša dijaspora,
- Vi, poštovani sunarodnici,
- bili ste prvi koji ste se odazvali pozivu otadžbine.
Za kratko vreme, celokupna naša dijaspora se pretvorila u snažnu logistiku oslobodilaèke borbe,
- Jednu logistuku koji bi zavidele i mnogo više organizovane države.

Na hiljadu mladiæa i devojaka su ostavile svoje porodice, škole i radna mesta upo zapadnim zemljama i ustrojili su se u jedinicama UÇK-a.
Mnogi od njih su pali borci, mnogi su izgubili i delove svojih tela.
Oni su požrtvovali svoju liènu sudbinu da bi odbranili i oslobodili otadžbinu.

Mi veèno æemo se poklanjati pred njihovim delom i seæanjem na Njih.
Naša dijaspora nikad nije prestala da radi za našu voljenu domovinu Kosovo.
Trag njenih ruku su veèni dokaz u istoriji osloboðenja i nezavisnosti Kosova.

Poštovani sunarodnici,
Danas živimo u novim okolnostima. Kosovo je slobodno i nezavisna država.
Na dnevnom redu nalaze se novi problemi i izazovi. Iznad svega je izazov ekonomskog razvoja. e Vi svi, živite i radite u razvijenim zemljama , i jasno vam je da je ekonomija osnovni faktor , od kojeg zavise i svi ostali procesi.
Naša država ne može koraèati napred dok se ne promeni ekonomsko stanje.
Naša makro-ekonomska stabilnost i dalje zavisi, u znatnoj meri, od vašeg neposrednog doprinosa za naše porodice.
Sa druge strane , usluge koje bi trebalo naša država da izvrši prema vama još nisu na potrebnom nivou.
Neretko, to se dogaða zbog ogranièenih resursa, ali èesto i zbog birokratskog zanemarivanja.
Formirano je Ministarstvo dijaspore upravo radi adresiranja problema naših iseljenika.
Po informacijama, koje raspolažem, napravljen je znaèajan posao, ali i dalje ostaju brojni izazovi koji se moraju rešiti.
Mi, poštovani sunarodnici, treba da dokrajèimo epohu dijaspore bez države.
Naša dijaspora treba da oseti da država Kosova je uz nju, uz njene brige i potreba.
To nije samo istorijski dug, što ova država ima prema naše dijaspore, nego i jedna investicija u sadašnjost i buduænost naše domovine.


Hvala Vam!.