Govori Predsednika Skupstine

Sveèani govor predsednika Kadri Veseli na ceremoniji obeležavanja 40-e godišnjice osnivanja Kosovske akademije nauka i umetnosti

Uvaženi predsednièe Kosovske akademije nauka i umetnosti, profesore Hivzi Islami,
Poštovana predsednice Republike Kosova, gosopðo Atifete Jahjaga,
Poštovani premijeru Republike Kosova, gospodine Isa Mustafa,
Ministar obrazovanja Kosovske vlade, profesore Arsim Bajrami,
Poštovani akademici,
Predsednici akademija regiona i šire,
Dame i gospodo,

Veliko mi je zadovoljstvo da sam danas sa Vama prisutan u ovoj Jubilarnoj godišnjici Kosovske akademije nauka i umetnosti. Jubilarne godišnjice su veoma važni životni trenuci jedne ustanove ili države. To su trenuci koji nam omoguæavaju da upravo vidimo put koji smo koraèili, ali i trenuci koji nam bolje pojašnjavaju vizije buduænosti koje želimo izgraditi i ostvariti.

40 godina postojanja Kosovske akademije nauka i umetnosti su ujedno 40 godina naše novije istorije. To su godine našeg istorijskog, politièkog, obrazovnog i kulturnog uspona, ali i godine opšteg otpora protiv politièkog ugnjetavnja i godine naših stremljenja u bespovratan put slobode.

Zato mi smo danas ponosni što smo uspeli ostvariti svoje najplemenitije ciljeve koje svaki savremeni narod teži postiæi, a to su: živeti slobodan u svojoj zemlji, govoriti svoj jezik, imati svoj kulturni identitet, i dr.

Mi smo danas ponosni i èinjenicom da je Kosovska akademija nauka i umetnosti, kroz èitavu istoriju njenog postojanja, bila u službi ovog plemenitog cilja.

Da je velika èast za jednu nauèno-umetnièku institucije biti u službi slobode najbolje ilustruje jedna stara mudra izreka koja kaže: „Istina èini nas slobodnim". Mi smo danas slobodni, jer je istorijska istina našeg naroda nadvladala laž, manipulacije, krivotvorenje istorije i ugnjetaèku ideologiju.Poštovani akademici,


Vi trebate da se oseæate ponosni jer ste u službi ove istine prirodnog prava koje je neophodno za slobodu svakog naroda. Na stotine intelektualaca, profesora, nastavnika, i studenata u raznim vremenskim periodima zajedno s narodom angažovali su se i borili za slobodu i istinu.
S poštovanjem danas spomenemo akademika Ustava Gazmenda Zajmi,
- Akademika politike Fehmi Agani,
- Akademika prava Esat Stavileci,
- Akademika nauke Dervish Rozhaja,
- Akademika kulture Mark Krasniqi,
- Akademika o ilirskom poreklu našeg naroda Aleksandra Stipèeviæ.

Poštovani prisutni,


Kosovo je danas suverena i slobodna država. Meðutim, iako je sloboda osnovna ljudska vrednost, ona nije dovoljna bez razvoja. Nju moramo shvatiti kao osnovnu pretpostavku za naš razvoj, jer razvoj donosi mir, blagostanje, demokraciju, i civilizovane odnose izmeðu država i naroda. Upravo ove vrednosti, su one na koje veruju naši graðani, na država i ova naša cenjena Akademija nauka i umetnosti.

Poštovani prisutni,
Skupština Kosova, pre neki dan, usvojila je Zakon o Kosovskoj akademiji nauka i umetnosti koji ispunjava najviše savremene akademske standarde iz oblasti akademije i stimuliše nova akademska istraživanja u ovom razdoblju globalnih izazova nauèno-akademskih saznanja i razvoja u celosti.
Meðutim, to nije sve, jer Skupština Kosova sa svim ostalim odgovarajuæim državnim mehanizmima mora postaviti sebi kao nacionalni prioritet kvalitetno nauèno obrazovanje, jer samo obrazovano i dobro kvalifikovano stanovništvo predstavlja najbolje blago jedne zemlje, te prema tome, svi mi zajedno; i institucije, i akademija i univerzitet moramo više èiniti u tom pravcu!

Hvala!