Govori Predsednika Skupstine

Prigodan govor povodom seæanja na pale borace i žrtve Izbice, održan 28. marta 2016

Poštovane porodice žrtava Izbice,
Poštovane porodice palih boraca,
Veterani Oslobodilaèke vojske Kosova,
Poštovani poslanici Skupštine Kosova,
Rukovodioci lokalne vlasti Skenderaja,

Uvek 28. marta mi se okupljamo na ovoj poljani sela Izbica, u znak seæanja i poštovanja na ovaj dan.
Ovo je poljana bola i ponosa.
Mi oseæamo bol, jer ovede, proleæa 1999.godine, srpske vojne snage masakrirale stotine muškaraca, nevinih mladiæa ove slavne zone Drenice , samo zato što su bili Albanci, zato što nisu želeli da žive u poniženju i ropstvu.
Ali, mi oseæamo i ponos, uvek kada doðemo u Izbicu, ponosni, jer njihovi snovi o slobodnom Kosovu postali su realnost.
To je bio san i hiljede žrtava koji su stradali u Reèaku, Kruši, Rezalu, Meji, Suvoj Reci, Ðakovici i Podujevu, u svakom selu i gradu Kosova.
Mi neæemo nikada zaboraviti njihovu žrtvu.
Mi æemo raditi da naša sloboda i država Kosovo, za koju su pali, da živi zauvek: snažna država, razvijena, ponos unuka ovih žrtava koji poèivaju na ovoj poljani.

Poštovani graðani Drenice,

17 godina nakon zloèina u Izbici, Kosovo je slobodno, nezavisna i suverena država, koju su podržale najsnažnije zemlje sveta.
Mnogo je postignuto tokom ovih godina, ali imamo još puno uraditi i ubuduæe.
Danas, poštovanje prošlosti podrazumeva da radimo i gradimo sigurnu buduænost za našu decu.
Sloboda je fundamentalna vrednost i mi danas izjavljujemo da ovu zemlju nikada više neæe gaziti okupatorska èizma, ali danas imamo potrebu za slobodom u pravcu razvoja, zapošljavanja i blagostanja svih graðana Kosova.
Kosovo, ekonomski razvijeno predstavlja najveæe poštovanje koje možemo da uèinimo za naše stradale za slobodu.
Verme je da se ostave po strani inati trenutka, tesni interesi, da zajednièki radimo za dobrobit naše zemlje.
Kosovo ima potrebe za energiju i doprinos svakog pojedinca. Ani koji su juèe želeli da unište Kosovo, danas sanjaju o njegovom neuspehu.
To se nikada neæe dogoditi. Kosovo je bilo i ostaæe istorisja uspeha, primer kako se sloboda pretvara u državnost, a državnost u razvoj i blagostanje.

Danas, imamo puno poteškoæa, ali imamo samo jedan put da bi ih prevazišli:
- Da zajednièki radimo za našu zemlju,
- Da se više meðusobno poštujemo,
- Da ne pravimo prepreke jedan za drugog,
- Da poštujemo zakon i državu.

Samo na ovaj naèin, imamo pravo da stojimo na ovoj poljani, ispred naših palih žrtava.
Veèna slava žrtvama Izbice i svim žrtava i palim boracima Kosova!