Komisija za budžet i finansije

 • Sreda, 24.01.2018 11:00
 • Sednica Komisije Sala: C 203
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda,
2. Usvajanje zapisnik sa sednice Komisije od 15.01.2018. godine,
3. Razmatranje budžeta Opštine Lipjan za 2018. godinu,
4. Razmatranje Nacrt zakona br.06/L-004 o izmeni i dopuni zakona br.03/L-094 o
Predsedniku Republike Kosova,
5. Razmatranje Razmatranje godišnjeg finansijski izveštaja Nacionalna Kancelarija Revizije za 2016.godinu,
6. Razmatranje Razmatranje godišnjeg finansijski izveštaja KOSTT-a A.D, za 2016.godinu,
7. Usvajanje godišnjeg Izveštaja o radu Komisije za period januar-decembar 2017.godinu,
8. Usvajanje godišnjeg Plana rada Komisije za 2018. God;
9. Razno.

 

Zapisnik
 • Ponedeljak, 15.01.2018 10:30
 • Sednica Komisije Sala: C 203
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednicama Komisije;
3. Razmatranje Nacrta zakona br. 06/L-005 o porezu na nepokretnu imovinu;
4. Razno.

 

Zapisnik
Zapisnici i transkripti   Izveštaji   Zakon Amandmani Nacrt   Drugi  
 •  

  Godisnji Finansijski Izveštaj

  Petak, 25.01.2019 00:00 Download »
   
 •  

  Uputsvo za ubacivanje podataka u “Formular za godisnjih finansijski izveštaj”

  Petak, 25.01.2019 00:00 Download »
   
 •  

  Godisnji Finansijski Izveštaj

  Sreda, 17.01.2018 00:00 Download »
   
 •  

  Uputsvo za ubacivanje podataka u “Formular za godisnjih finansijski izveštaj”

  Sreda, 17.01.2018 00:00 Download »
   

Kontakt

 
Vilson Ukaj Pozicija: Koordinator E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 626; 044 370 358
 
 
Sabrije Saliuki-Iseini Pozicija: Zvaničnica oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 641; 044 393 415
 
 
Luljeta Krasniqi Pozicija: Zvaničnica oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 675; 044 398 939
 
 
Dashurije Canolli Pozicija: Administrativna zvaničnica E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 648; 044 372 915