Komisija za budžet i finansije

 • Sreda, 07.02.2018 11:00
 • Sednica Komisije Sala: C 203
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda,
2. Usvajanje zapisnik sa sednice Komisije od 24.01.2018. godine,
3. Razmatranje Razmatranje godišnjeg finansijski izveštaja KOSTT-a A.D, za 2016.godinu,
4. Razmatranje Nacrt zakona br.06/L-014 o kritičnoj infrastrukturi sa amandmanima Funkcionalne komisije za unutrašnje poslove, bezbednost i nadgledanje Kosovskih snaga bezbednosti,
5. Razmatranje Nacrt zakona br.05/L-143 o izmeni i dopuni Zakona br. 04/L-072 o kontroli i nadzoru državne granice, izmenjen i dopunjen Zakonom br. 04/L-214 sa amandmanima Funkcionalne komisije za unutrašnje poslove, bezbednost i nadgledanje Kosovskih snaga bezbednosti,
6. Razmatranje Nacrt zakona br.06/L-016 o poslovnim društvima i sa amandmanima Funkcionalne komisije za ekonomski razvoj, infrastrukturu, trgovinu, industriju i regionalnog razvoja;
7. Razmatranje Izveštaja sa preporukama Radna Grupa Komisija u vezi N/zakona br.06/L-015 o carinskim merama za zaštitu prava intelektualne svojine,
8. Razno.

 

Zapisnik
Zapisnici i transkripti   Izveštaji   Zakon Amandmani Nacrt   Drugi  
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 07.02.2018 11:00
   
 •  

  Godisnji Finansijski Izveštaj

  Sreda, 17.01.2018 00:00 Download »
   
 •  

  Uputsvo za ubacivanje podataka u “Formular za godisnjih finansijski izveštaj”

  Sreda, 17.01.2018 00:00 Download »
   

Kontakt

 
Vilson Ukaj Pozicija: Koordinator E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 626; 044 370 358
 
 
Sabrije Saliuki-Iseini Pozicija: Zvaničnica oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 641; 044 393 415
 
 
Luljeta Krasniqi Pozicija: Zvaničnica oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 675; 044 398 939
 
 
Dashurije Canolli Pozicija: Administrativna zvaničnica E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 648; 044 372 915