Komisija za budžet i finansije

 • Petak, 30.03.2018 10:00
 • Sednica Komisije Sala: C 203
 •  

Dnevni red:


1. Usvajanje dnevnog reda,
2. Razmatranja N/zakona br. 06/L-032 o Računovodstvu, Finansijskom Izveštavanju i Reviziji;
3. Razmatranje N/zakona br.06/L-011 o sprečavanju konflikta interesa u obavljanju javne funkcije, i amandmanima funksionalne komisije za zakonodavstvo, mandate, imunitete, Poslovnik Skupštine i nadgledanje Agencije protiv korupcije;
4. Razmatranje N/zakona br. 06/L-025 o izmenama i dopunama Zakona br. 03/L-225 o državnom tužiocu, izmenjen i dopunjen Zakonom br. 05/L-034, i amandmanima Funkcionalne komisije za zakonodavstvo, mandate, imunitete, Poslovnik Skupštine i nadgledanje Agencije protiv korupcije:
5. Razno.

 

Zapisnik
 • Sreda, 28.03.2018 12:00
 • Sednica Komisije Sala: C 203
 •  

Dnevni red:


1. Usvajanje dnevnog reda,
2. Usvajanje zapisnik sa sednice Komisije od 14.03.2018. godine,
3. Razmatranja Nacrt zakona br. 06/L-032 o Računovodstvu, Finansijskom Izveštavanju i Reviziji;
4. Raztranje Nacrta zakona sa amandmanima Funkcionalnih komisije;
5. Razno.

 

Zapisnik
 • Sreda, 28.03.2018 11:00
 • Zajednićki sastanak Komisija Sala: C 203
 •  

Dnevni red:

1. Izveštavanje Ministra finansija, g.din Bedri Hamza o nivou nepredviđenih troškova za 2018.godinu.

 

Zapisnik
 • Sreda, 14.03.2018 11:00
 • Sednica Komisije Sala: C 203
 •  

Dnevni red:


1. Usvajanje dnevnog reda,
2. Usvajanje zapisnik sa sednice Komisije od 7.03.2018. godine,
3. Razmatranje Preporuka Radne grupe o platama Fonda penzijskih štednji Kosova:
4. Razmatranje Nacrt zakona br.06/L-021 o unutrašnjoj kontroli javnih finansija i amandmanima funkcionalne komisije za za nadgledanje javnih finansija;
5. Razmatranje Nacrt zakona br.06/L-031 o Opremni pod Pritiskom sa amandmanima Funkcionalne komisije za ekonomski razvoj, infrastrukturu, trgovinu, industriju i regionalnog razvoja;
6. Usvajanje Izveštaja sa preporukama u vezi N/zakona br. 06/L-023 o izmenama i dopunama Zakona o Kosovskoj agenciji za privatizaciju, izmenjen i dopunjen Zakonom br. 04/L-115 i Zakonom br. 05/L-080,
7. Razmatranje srednjoročnog okvira troškova Skupštine Kosova, za period 2019-2021,
8. Razno.

 

Zapisnik
 • Sreda, 07.03.2018 10:00
 • Sednica Komisije Sala: C 203
 •  

Dnevni red:


1. Usvajanje dnevnog reda,
2. Usvajanje zapisnik sa sednice Komisije od 23.02.2018. godine,
3. Razamtranje Nacrt Zakona br.06/L-063 o ratifikaciji Sporazuma o Zajmu između Republike Kosova i Evropske Banke za Obnovu i Razvoj sa projekat autoputa Kijevo-Zahać,
4. Razmatranje budžeta Opštine Suhareka za 2018. godinu,
5. Razmatranje budžeta Opštine Kamenica za 2018. godinu,
6. Razmatranje Nacrt zakona br.06/L-039 o geološkoj službi Kosova sa amandmanima Funkcionalne komisije za ekonomski razvoj, infrastrukturu, trgovinu, industriju i regionalnog razvoja;
7. Razno.

 

Zapisnik
Zapisnici i transkripti   Izveštaji   Zakon Amandmani Nacrt   Drugi  
 •  

  Godisnji Finansijski Izveštaj

  Sreda, 17.01.2018 00:00 Download »
   
 •  

  Uputsvo za ubacivanje podataka u “Formular za godisnjih finansijski izveštaj”

  Sreda, 17.01.2018 00:00 Download »
   

Kontakt

 
Vilson Ukaj Pozicija: Koordinator E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 626; 044 370 358
 
 
Sabrije Saliuki-Iseini Pozicija: Zvaničnica oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 641; 044 393 415
 
 
Luljeta Krasniqi Pozicija: Zvaničnica oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 675; 044 398 939
 
 
Dashurije Canolli Pozicija: Administrativna zvaničnica E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 648; 044 372 915