Komisija za budžet i finansije

 • Sreda, 07.03.2018 10:00
 • Sednica Komisije Sala: C 203
 •  

Dnevni red:


1. Usvajanje dnevnog reda,
2. Usvajanje zapisnik sa sednice Komisije od 23.02.2018. godine,
3. Razamtranje Nacrt Zakona br.06/L-063 o ratifikaciji Sporazuma o Zajmu između Republike Kosova i Evropske Banke za Obnovu i Razvoj sa projekat autoputa Kijevo-Zahać,
4. Razmatranje budžeta Opštine Suhareka za 2018. godinu,
5. Razmatranje budžeta Opštine Kamenica za 2018. godinu,
6. Razmatranje Nacrt zakona br.06/L-039 o geološkoj službi Kosova sa amandmanima Funkcionalne komisije za ekonomski razvoj, infrastrukturu, trgovinu, industriju i regionalnog razvoja;
7. Razno.

 

Zapisnik
Zapisnici i transkripti   Izveštaji   Zakon Amandmani Nacrt   Drugi  
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 07.03.2018 10:00
   
 •  

  Godisnji Finansijski Izveštaj

  Petak, 25.01.2019 00:00 Download »
   
 •  

  Uputsvo za ubacivanje podataka u “Formular za godisnjih finansijski izveštaj”

  Petak, 25.01.2019 00:00 Download »
   
 •  

  Godisnji Finansijski Izveštaj

  Sreda, 17.01.2018 00:00 Download »
   
 •  

  Uputsvo za ubacivanje podataka u “Formular za godisnjih finansijski izveštaj”

  Sreda, 17.01.2018 00:00 Download »
   

Kontakt

 
Vilson Ukaj Pozicija: Koordinator E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 626; 044 370 358
 
 
Sabrije Saliuki-Iseini Pozicija: Zvaničnica oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 641; 044 393 415
 
 
Luljeta Krasniqi Pozicija: Zvaničnica oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 675; 044 398 939
 
 
Dashurije Canolli Pozicija: Administrativna zvaničnica E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 648; 044 372 915