Komisija za prava, interese zajednica i povratak

 • Četvrtak, 18.07.2019 13:00
 • Sednica Komisije Sala: N 225
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnik sa sednice održanog 2.07.2019 god;
3. Razmatranje Nacrt zakona br.06/L-130 za biocidnim proizvodima, sa izveštajem i amandmanima funkcionalne komisije za poljoprivredu, šumarstvo, životnu sredinu i prostorno planiranje;
4. Razno.

 

 • Utorak, 02.07.2019 11:00
 • Sednica Komisije Sala: C 203
 •  


Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnik sa sednice Komisije od 13.06.2019 god;
3. Razmatranje Nacrt zakona br.06/L-075 o izmenama i dopunama zakona br.03/L-176 parlamentarnoj istrazi, sa izveštajem i amandmanima funkcionalne komisije za zakonodavstvo, mandate, imunitete, Poslovnik Skupštine i nadgledanje Agencije protiv korupcije;
4. Razno.

 

 • Četvrtak, 13.06.2019 11:00
 • Sednica Komisije Sala: N 303
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednica od 5.04.2019, 16.4.2019 i 24.04.2019 god;
3. Razmatranje Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona br.04/L-008 o socijalnom-ekonomskom savetu, sa izveštajem i amandmanima funkcionalne komisije za zdravstvo, rad i socijalno staranje;
4. Razmatranje Nacrta zakona br. 06/L-100 o zaštitu vazduha od zagađenja, sa izveštajem i amandmanima funkcionalne komisije za poljoprivredu, šumarstvo, životnu sredinu i prostorno planiranje];
5. Razno.

 

Zapisnik
 • Ponedeljak, 20.05.2019 10:00
 • Sednica Komisije Sala: N 303
 •  

Dnevni red:


1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednica od 24.04.2019 god;
3. Razmatranje Nacrta zakona br.06/L-137 o izmenama i dopunama zakona br.03/L-174 o finansiranju političkih subjekata, izmenjen i dopunjen zakonom br. 04/L-058 i zakonom br. 04/L-122, kao i zakonom br. 03/L-073 o opštim izborima u Republici Kosovo, izmenjen i dopunjen zakonom br. 03/L-256, sa izveštajem i amandmanima funkcionalne komisije za budžet i finansije;
4. Razno.

 

 • Petak, 10.05.2019 11:00
 • Sednica Komisije Sala: N 302
 •  

Dnevni red:


1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednica od 24.04.2019 god;
3. Razmatranje Nacrta zakona br.06/L-137 o izmenama Zakona br.03/L-174 o finansiranju političkih subjekata, izmenjen Zakonom br. 04/L-058, Zakonom br. 04/L- Zakonom br. 03/L-073 o opštim izborima u Republici Kosovo, izmenjen Zakonom br. 03/L-256, sa izveštajem i amandmanima funkcionalne komisije za budžet i finansije;
4. Razno.

 

Zapisnici i transkripti   Izveštaji   Zakon Amandmani Nacrt   Drugi  
 •  

  Sednica Komisije

  Četvrtak, 13.06.2019 11:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 24.04.2019 11:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Utorak, 16.04.2019 13:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Petak, 05.04.2019 11:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Četvrtak, 28.03.2019 18:00
   

Kontakt

 
Natasha Prica Pozicija: Koordinatorka E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 602; 044 380 464
 
 
Drita Çarkaxhiu Pozicija: Visoka zvaničnica oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 619; 044 222 285