Komisija za prava, interese zajednica i povratak

  • Utorak, 30.01.2018 11:00
  • Sednica Komisije Sala: N 302
  •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sastanka od 18.12.2017;
3. Usvajanje Izveštaja rada Komisije za jesenjsko zasedanje 2017;
4. Razmatranje Nacrt plana i programa rada Komisije za 2018;
5. Razno.

 

Zapisnik
  • Petak, 19.01.2018 12:00
  • Sednica Komisije Sala: N 303
  •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sastanka od 20.12.2017;
3. Razmatranje Nacrt Zakona br.06/L-005 o porezu na nepokretnu imovinu sa izveštajem i amandmanima funkcionalne komisije za budžet i finansije;
4. Razno.

 

Zapisnik
Zapisnici i transkripti   Izveštaji   Zakon Amandmani Nacrt   Drugi  

Kontakt

 
Natasha Prica Pozicija: Koordinatorka E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 602; 044 380 464
 
 
Drita Çarkaxhiu Pozicija: Visoka zvaničnica oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 619; 044 222 285