Komisija za prava, interese zajednica i povratak

  • Utorak, 20.02.2018 11:00
  • Sednica Komisije Sala: N 302
  •  

Dnevni red:


1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice Komisija od: 19.1.2018 i 7.2.2018. godine;
3. Razmatranje Nacrta zakona br.06/L-004 o izmeni i dopuni zakona br.03/L-094 o Predsedniku Republike Kosova sa amdanmanima funksionalne komisije za zakonodavstvo, mandate, imunitete, Poslovnik Skupštine i nadgledanje Agencije protiv korupcije;
4. Razmatranje Nacrta zakona br.06/L-015 o carinskim merama za zaštitu prava intelektualne svojine sa amdanmanima funksionalne komisije za budžet i financije;
5. Pokretanje zakonodavne inicijative Komisije za izmenu i dopunu Zakona br. 03/L-064 o službenim praznicima u Republici Kosova;
6. Formiranje radnih grupa o nadgledanju i sprovođenje zakona iz delokruga komisije;
7. Razno.

 

Zapisnik
  • Sreda, 07.02.2018 13:00
  • Sednica Komisije Sala: N204
  •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice od 30.01.2018. godine;
3. Razmatranje Nacrta zakona br.06/L-014 o kritičnoj infrastrukturi sa izveštajem i amandmanima Funkcionalne komisije za unutrašnje poslove, bezbednost i nadgledanje Kosovskih snaga bezbednosti;
4. Razmatranje Nacrta zakona br.05/L-143 o izmeni i dopuni Zakona br. 04/L-072 o kontroli i nadzoru državne granice, izmenjen i dopunjen Zakonom br. 04/L-214 sa izveštajem i amandmanima Funkcionalne komisije za unutrašnje poslove, bezbednost i nadgledanje Kosovskih snaga bezbednosti;
5. Razmatranje Nacrta zakona br.06/L-016 o poslovnim društvima sa izveštajem i amandmanima Funkcionalne komisije za ekonomski razvoj, infrastrukturu, trgovinu, industriju i regionalnog razvoja;
6. Razno.

 

Zapisnik
Zapisnici i transkripti   Izveštaji   Zakon Amandmani Nacrt   Drugi  

Kontakt

 
Natasha Prica Pozicija: Koordinatorka E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 602; 044 380 464
 
 
Drita Çarkaxhiu Pozicija: Visoka zvaničnica oblasti E-mail: drita.carka[email protected] Telefon: 038 200 10 619; 044 222 285