Komisija za zakonodavstvo, mandate, imunitete, Poslovnik Skupštine i nadgledanje Agencije protiv korupcije

 • Utorak, 26.03.2019 13:00
 • Sednica Komisije Sala: C 203
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa održanih sednica, od 05.03. i 06.03.2019 god.;
3. Razmatranje Izveštaja sa amandmanima o Nacrtu zakona br. 06/L-101 o Međunarodnom privatno pravo;
4. Razmatranje Izveštaja sa amandmanima u Nacrtu zakona br. 06/L-075 o izmenama i dopunama Zakona br. 03/L-176 o Parlamentarnom Anketiranju;
5. Razmatranje Pisma preporuke Ombudsmana, br. 67/2019;
6. Formiranje radne grupe za izradu Poslovnika Komisije;
7. Razno.

 

 • Sreda, 06.03.2019 17:00
 • Sednica Komisije Sala: N 10
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Razmatranje izveštaja sa amandmanima Nacrta zakona br. 06/L-145 o obavezama,
odgovornostima I nadležnostima Državne delegacije Republike Kosova u  procesu
dijaloga sa Republikom Srbije;
3. Razno.

 

 • Utorak, 05.03.2019 13:00
 • Sednica Komisije Sala: N204
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednica održanih 11.12., 18.12., 26.12.2018. godine, 30.01., 05.2., 12.02. i 19.02.2019. godine;
3. Sastanak sa predstavnicima Udruženja redovnih penzionera;
4. Razmatranje Izveštaja sa amandmanima na Nacrt zakona br. 06/L-101 o međunarodnom privatnom pravu;
5. Razmatranje Izveštaja sa amandmanima Funkcionalne komisije na Nacrt zakona 06/L-081 o pristupu javnim dokumentima;
6. Diskusija o neprocesiranju Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona br. 03/L-073 o opštim izborima u Republici Kosovo, izmenjen i dopunjen Zakonom br. 03/L-256, od strane Predsedništva Skupštine;
7. Razno.

 

 • Utorak, 19.02.2019 11:00
 • Sednica Komisije Sala: C 203
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Razmatranje u načelu N/zakona br.06/L-152 o javnoj svojini;
3. Razmatranje Izveštaja sa amandmanima na N/zakona br.06/L-101 o međunarodnom privatnom pravu;
4. Razmatranje Izveštaja sa amandmanima na N/zakona br.06/L-075 o izmenama i dopunama zakona br.03/L-176 o parlamentarnoj istrazi;
5. Presuda Ustavnog suda Republike Kosova o slučaju KO162/18;
6. Razno.

 

 

Zapisnik
 • Utorak, 12.02.2019 13:00
 • Mbledhja e Komisionit Sala: N204
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednica održanih 20. i 27.11.2018. godine i 04.12.2018. godine;
3. Razmatranje u načelu Nacrta zakonika o krivičnom postupku br. 06/L-151;
4. Razmatranje Dopunskog izveštaja sa amandmanima Funkcionalne komisije na Nacrt zakona br. 06/L-088 o izmenama i dopunama Zakona br. 05/L-042 o regulisanju usluga vode od 11.12.2018. godine;
5. Formiranje Radne grupe za monitorisanje Zakona br. 06/L-011 o sprečavanju sukoba interesa pri vršenju javne funkcije;
6. Razno.

 

Zapisnik
Zapisnici i transkripti   Izveštaji   Zakon Amandmani Nacrt   Drugi  
 •  

  Sednica Komisije

  Utorak, 19.02.2019 11:00
   
 •  

  Mbledhja e Komisionit

  Utorak, 12.02.2019 13:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Utorak, 05.02.2019 13:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 30.01.2019 14:00
   
 •  

  Mbledhja e Komisionit

  Sreda, 26.12.2018 13:00
   

Kontakt

 
Visar Krasniqi Pozicija: Koordinator E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 637; 045 386 999
 
 
Mirlinda Kolgeci Pozicija: Zvaničnica oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 605; 044 973 651
 
 
Fatbardha Boletini Pozicija: Zvaničnica oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 634; 045 359 359