Komisija za zakonodavstvo, mandate, imunitete, Poslovnik Skupštine i nadgledanje Agencije protiv korupcije

 • Sreda, 22.05.2019 11:00
 • Javna debata Sala: C 405
 •  

Dnevni red:

Javna rasprava na N/zakona br.06/L-096 o referendumu.

 

 • Utorak, 14.05.2019 13:00
 • Sednica Komisije Sala: C 203
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Razmatranje Izveštaja sa amandmanima na N/zakona br.06/L-137 o izmeni zakona br.03/L-174 o finansiranju političkih subjekata , izmenjen I dopunjen Zakonom br.04/L-058 i Zakonom 04/L-122, kao i zakonom 03/L-073 o opštim izborima u
Republici Kosova , izmenjen I dopunjen Zakonom br.03/L-256;
3. Razno.

 

 • Utorak, 07.05.2019 13:00
 • Sednica Komisije Sala: C 203
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednica održanih 26.03.2019.god, 28.03.2019. godine i 2.04.2019. godine;
3. Diskusija vezano za izbor tri člana Tužilačkog Saveta Kosova iz Skupštine;
4. Razmatranje zahteva poslanika Arban Abrashi i članice odbora RTK-a Naile Demiri vezano za tumačenje zakonskih normi Zakona o RTK-u koje se tiču izbora direktora RTK-a. .
5. Razno.

 

 • Sreda, 24.04.2019 11:00
 • Sednica Komisije Sala: N 302
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Razmatranje Godišnjeg izveštaja Agencije besplatno pravne pomoći, za 2018.godinu,
3. Razmatranje Godišnjeg izveštaja Akademije pravde, za 2018.godinu,
4. Razmatranje izveštaja glavnih komisija o N/zakona br.06/L-101 o međunarodnom privatnom pravu.
5. Razmatranje zahteva poslanika g-din.Bilal Sherifi o tumačenju člana 40. Poslovika Skupštine;
6. Razno.

 

 • Utorak, 16.04.2019 13:00
 • Sednica Komisije Sala: C 203
 •  

Dnevni red:


1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Razmatranje Godišnjeg izveštaja Agencije protiv korupcije, za 2018. godinu;
3. Razmatranje Državne strategije protiv korupcije 2019-2023 i Akcionog plana;
4. Razmatranje u načelu Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona br. 03/L-073 o opštim izborima u Republici Kosovo, izmenjen i dopunjen Zakonom br. 03/L-256;
5. Razmatranje Izveštaja sa amandmanima Funkcionalne komisije za Nacrt zakona br.06/L-084 o zaštiti deteta;
6. Razmatranje poslatog spisa od g. Avdi Presheva o preimenovanju Fakulteta Edukacije u Učiteljski fakultet;
7. Razno.

 

Zapisnici i transkripti   Izveštaji   Zakon Amandmani Nacrt   Drugi  
 •  

  Sednica Komisije

  Utorak, 19.02.2019 11:00
   
 •  

  Mbledhja e Komisionit

  Utorak, 12.02.2019 13:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Utorak, 05.02.2019 13:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 30.01.2019 14:00
   
 •  

  Mbledhja e Komisionit

  Sreda, 26.12.2018 13:00
   

Kontakt

 
Visar Krasniqi Pozicija: Koordinator E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 637; 045 386 999
 
 
Mirlinda Kolgeci Pozicija: Zvaničnica oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 605; 044 973 651
 
 
Fatbardha Boletini Pozicija: Zvaničnica oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 634; 045 359 359