Komisija za zakonodavstvo, mandate, imunitete, Poslovnik Skupštine i nadgledanje Agencije protiv korupcije

 • Utorak, 20.11.2018 13:00
 • Sednica Komisije Sala: N204
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice od 9.10.2018;
3. Diskusija o stanju u korektivnim institucijama Republike Kosova. Pozvani: Abelard Tahiri, minister pravde I Nehat Thaçi, generalni direktor Korektivne slu]be Kosova.
4. Razmatranje Izveštaja sa amandmanima na N/zakona br.06/L-056 o Tužilačkom savetu Kosova;
5. Razmatranje Izveštaja sa amandmanima Funkionalne komisije na N/zakona br.06/L-082 o zaštiti ličnih podataka;
6. Razmatranje izveštaja glavnih komisija na N/zakona br,06/L-077 o izmenama idopunama Zakona br.2004/32 o porodici Kosova;
7. Razno.

 

 

 • Ponedeljak, 12.11.2018 13:00
 • Sastanak Komisije za zakonodavstvo sa premijerom Republike Kosovo Ramush Haradinaj, ministrom pravde Abelard Tahiri i ministarkom za evropsku integraciju Dhurata Hoxha Sala: C 203
 •  

Sastanak Komisije za zakonodavstvo sa premijerom Republike Kosovo Ramush Haradinaj, ministrom pravde Abelard Tahiri i ministarkom za evropsku integraciju Dhurata Hoxha.

Cilj sastanka je koordinisanje postupaka u vezi zakonodavnog paketa i procesa vizne liberalizacije.

Sastanak će se održati u ponedeljak 12. 11. 2018. godine u 13, 00 časova u Sali-203

Informacija: Mediji mogu prisustvovati samo na početku sastanka.

 

 • Utorak, 06.11.2018 13:00
 • Sednica Komisije Sala: N204
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice od 19.9.2018. godine;
3. Glasanje u načelu Nacrt zakona br.06/L-110 o izmenama i dopunama Zakona br.05/L-010 o Kosovskoj agenciji za upoređivanje i verifikaciju imovine,
4. Razmatranje Izveštaja sa amandmanima na N/krivičnog zakonika Republike Kosova br.06/L-074;
5. Razmatranje Izveštaja sa amandmanima na N/zakona be.06/L-057 o diciplinskoj odgovornosti sudija I tužioca;
6. Razmatranje Izveštaja glavnih komisija na N/zakona o izenama I dopunama zakona br.03/L-007 o vanparničnom postupku br.06/L-007 I N/zakona o izmenama I dopunama Zakona br.2004/26 o nasledstvu br.06/L-008.
7. Razno.

 

 

 • Utorak, 30.10.2018 13:00
 • Sednica Komisije Sala: N204
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Razmatranje u načelu N/zakona br. 06/L-110 o izmeni i dopuni Zakona br. 05/L-010 o
Kosovskoj agenciji za upoređivanje i proveru imovine,
3. Diskusija u vezi primedbi Nezavisnog sindikata popravne službe Kosova na N/zakona
o platama;
4. Razmatranje Izveštaja sa preporukama Narodnog advokata u vezi uslovljavanja
registrovanja vozila i promene vlasnika sa otpisivanjem neplaćenih kazni za prekršaje
u drumskom saobraćaju, na osnovu Zakona br. 05/L- 132 o vozilima;
5. Razmatranje izveštaja glavnih komisija o N/zakona br. 06/L-055 o Sudskom savetu Kosova i N/zakona br. 06/L-054 o sudovima;
6. Razno.

 

 • Utorak, 23.10.2018 13:00
 • Sednica Komisije Sala: N204
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice od 18.7.2018;
3. Razmatranje zahteva Sudskog saveta Kosova i Tužilačkog saveta Kosova o N/zakona o platama javnih službenika;
4. Razmatranje u načelu N/zakona be.06/L-101 o međunarodnom privatnom pravu;
5. Razno.

 

Zapisnici i transkripti   Izveštaji   Zakon Amandmani Nacrt   Drugi  
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 20.12.2017 09:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Utorak, 12.12.2017 13:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Utorak, 14.11.2017 11:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 08.11.2017 11:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 01.11.2017 13:00
   

Kontakt

 
Visar Krasniqi Pozicija: Koordinator E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 637; 045 386 999
 
 
Mirlinda Kolgeci Pozicija: Zvaničnica oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 605; 044 973 651
 
 
Fatbardha Boletini Pozicija: Zvaničnica oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 634; 045 359 359