Komisija za zakonodavstvo, mandate, imunitete, Poslovnik Skupštine i nadgledanje Agencije protiv korupcije

 • Ponedeljak, 15.07.2019 11:00
 • Sednica Komisije Sala: N204
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Izveštavanje o procesu regrutacije novih notara, administraciji pravosudnog sistema i zahtevima Sindikata Korektivne službe Kosova u vezi sa Zakonom o platama. Pozvan ministar pravde, g. Abelard Tahiri;
3. Razno.

 

 • Utorak, 09.07.2019 13:00
 • Predsedavajući komisiije Sala: C 405
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Diskusija vezano za proces regrutovanja novih javnih beležnika, u administraciji
pravosudnog sistema i zahtevi Sindikata popravne službe Kosova koje se tiču Zakona o
platama. Pozvan ministar pravde g. Abelard Tahiri;
3. Diskusija vezano za izbor članova Tužilačkog saveta Kosova od strane Skupštine;
4. Razmatranje predlog Odluke Vlade sa kandidatima za zamenika direktora izvršnog
sekretarijata Kosovske Agencije za upoređivanje i verifikaciju imovine;
5. Razmatranje Izveštaja glavnih komisija za Nacrt zakona br. 06/L-075 o izmenama i
dopunama Zakona br. 03/L-176 o parlamentarnoj anketi;
6. Razmatranje Izveštaja o nadgledanju primene Zakona br. 06/L-011 o sprečavanju
sukoba interesa u vršenju javne funkcije;
7. Formiranje radne grupe za izradu Poslovnika Skupštine
8. Razno.

 

 • Utorak, 02.07.2019 12:00
 • Sednica Komisije Sala: C 405
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednica održanih: 10. 04, 16. 04, 24. 4 i 07. 05. 2019. godine;
3. Diskusija o upravi sistema pravde kao i zahteva Sindikata popravne službe Kosova u vezi Zakona o platama: Pozvan: ministar pravde Abelad Tahiri;
4. Razmatranje Izveštaja sa amandmanima funkcionalne komisije na N/zakona br. 06/L-100 o zaštiti vazduha od zagađenja,
5. Razmatranje dopisa izvršnog direktora Akademije pravosuđa Valon Kurtaj;
6. Razmatranje dopisa Bajram Gashi u vezi presude o krivičnom postupku poslanika Etem Arifi,
7. Razmatranje primedbi i zahteva profesionalnih saradnika u vezi Nacrta pravilnika o izboru, imenovanju, pravima i obavezama profesionalnih saradnika,
8. Razno.

 

 

 • Sreda, 26.06.2019 11:00
 • Javna debata Sala: C 405
 •  

Dnevni red:

Javna rasprava o Nacrtu Zakonika o krivičnom postupku br. 06/L-151 i Nacrtu zakona br. 06/L-140 o izvršenju krivičnih sankcija

 

 • Ponedeljak, 24.06.2019 13:00
 • Sednica Komisije Sala: C 405
 •  

Dnevni red:

Javna rasprava o nadgledanju sprovođenja Zakona br. 06/L-011 o sprečavanju sukoba interesa pri vršenju javnih funkcija

 

Zapisnici i transkripti   Izveštaji   Zakon Amandmani Nacrt   Drugi  
 •  

  Sednica Komisije

  Utorak, 19.02.2019 11:00
   
 •  

  Mbledhja e Komisionit

  Utorak, 12.02.2019 13:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Utorak, 05.02.2019 13:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 30.01.2019 14:00
   
 •  

  Mbledhja e Komisionit

  Sreda, 26.12.2018 13:00
   

Kontakt

 
Visar Krasniqi Pozicija: Koordinator E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 637; 045 386 999
 
 
Mirlinda Kolgeci Pozicija: Zvaničnica oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 605; 044 973 651
 
 
Fatbardha Boletini Pozicija: Zvaničnica oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 634; 045 359 359