Komisija za zakonodavstvo, mandate, imunitete, Poslovnik Skupštine i nadgledanje Agencije protiv korupcije

 • Utorak, 27.02.2018 13:00
 • Sednica Komisije Sala: S-II
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Razmatranje u načelu Nacrt/ Poslovnika Skupštine;
3. Razmatranje predloge za članove Kosovske komisije za imovinske zahteve I za članove za verifikaciju i Odlučivanje imovine;
4. Razmatranje u načelu N/zakona br.06/L-030 o pravnim aktima;
5. Razno.

 

 • Utorak, 20.02.2018 12:00
 • Sednica Komisije Sala: S-I
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Razmatranje N/Poslovnika Skupštine, predolžen od Radne grupe;
3. Razmatranje Izveštaja sa amandmanima Funkcionalne komisije na N/zakona br. 06/L-015 o
carinskim merama za zaštitu prava intelektualne svojine;
4. Razmatranje Predlog-odluke Vlade Republike Kosova o kandidatima za članove Komisije za
polaganje pravosudnog ispita;
5. Razmatranje u načelu N/zakona br.06/L-030 o pravnim aktima;
6. Razno.

 

 • Utorak, 13.02.2018 13:00
 • Sednica Komisije Sala: S-II
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Diskusija o Nacrtu poslovnika Skupštine;
3. Formiranje radnih grupa za Nacrt zakona br. 06/L-011 o sprečavanju sukoba interesa pri vršenju javnih funkcija i Nacrt zakonika br. 06/L-006 o pravdi maloletnika;
4. Razno.

 

 • Utorak, 06.02.2018 13:00
 • Sednica Komisije Sala: S-I
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice od 16.1.2018. godine;
3. Razmatranje N/zakona br.06/L-025 o izmenama i dopunama Zakona br.03/L-225 o državnom tužiocu, izmenjen i dopunjen Zakonom br.05/L-034;
4. Razmatranje Izveštaja sa amandmanima Funkcionalne komisije na N/zakona br.06/L-14 o kritičnoj infrastrukturi;
5. Razmatranje Izveštaja sa amandmanima Funkcionalne komisije na N/zakona br.06/013 o izmenama I dopunama Zakona br.04/L-072 o kontroli I nadgledanju državne granice, izmenjen I dopunjen Zakonom br.04/L-214;
6. Razmatranje Izveštaja sa amandmanima Funkcionalne komisije na N/zakona br.06/L-016 o trgovačkim društvama;
7. Razno.

 

Zapisnici i transkripti   Izveštaji   Zakon Amandmani Nacrt   Drugi  

Kontakt

 
Visar Krasniqi Pozicija: Koordinator E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 637; 045 386 999
 
 
Mirlinda Kolgeci Pozicija: Zvaničnica oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 605; 044 973 651
 
 
Fatbardha Boletini Pozicija: Zvaničnica oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 634; 045 359 359