Komisija za zakonodavstvo, mandate, imunitete, Poslovnik Skupštine i nadgledanje Agencije protiv korupcije

  • Utorak, 06.02.2018 13:00
  • Sednica Komisije Sala: S-I
  •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice od 16.1.2018. godine;
3. Razmatranje N/zakona br.06/L-025 o izmenama i dopunama Zakona br.03/L-225 o državnom tužiocu, izmenjen i dopunjen Zakonom br.05/L-034;
4. Razmatranje Izveštaja sa amandmanima Funkcionalne komisije na N/zakona br.06/L-14 o kritičnoj infrastrukturi;
5. Razmatranje Izveštaja sa amandmanima Funkcionalne komisije na N/zakona br.06/013 o izmenama I dopunama Zakona br.04/L-072 o kontroli I nadgledanju državne granice, izmenjen I dopunjen Zakonom br.04/L-214;
6. Razmatranje Izveštaja sa amandmanima Funkcionalne komisije na N/zakona br.06/L-016 o trgovačkim društvama;
7. Razno.

 

Zapisnici i transkripti   Izveštaji   Zakon Amandmani Nacrt   Drugi  
  •  

    Sednica Komisije

    Utorak, 06.02.2018 13:00
     

Kontakt

 
Visar Krasniqi Pozicija: Koordinator E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 637; 045 386 999
 
 
Mirlinda Kolgeci Pozicija: Zvaničnica oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 605; 044 973 651
 
 
Fatbardha Boletini Pozicija: Zvaničnica oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 634; 045 359 359