Komisija za zakonodavstvo, mandate, imunitete, Poslovnik Skupštine i nadgledanje Agencije protiv korupcije

 • Utorak, 24.04.2018 13:00
 • Sednica Komisije Sala: N 10
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Razmatranje Izveštaja sa amandmanima Funkcionalne komisije na N/zakona br.06/L-012 o glavnom gradu Republike Kosova, Prištini;
3. Razmatranje Izveštaja sa amandmanima na N/zakona br.06/L-009 o posredovanju;
4. Razmatranje Godišnjeg izveštaja rada Agencije bezplatno pravne pomoći, za 2017.godinu;
5. Razno.

 

Zapisnik
 • Četvrtak, 19.04.2018 11:00
 • Sednica odbora Sala: N 302
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednica od 20.2.i 27.2.2018. godine;
3. Razmatranje Izveštaja sa amandmanima na N/zakona br.06/L-009 o posredovanju,
4. Razmatranje Izveštaja sa amandmanima Funkcionalne komisije na N/zakona br.02/L-31 o verskoj slobodi na Kosovu;
5. Diskusija o inicijativi Komisije za izradu Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona Kosova br. 2004/32 o porodici;
6. Razmatranje Godišnjeg izveštaja rada Agencije protiv korupcije, za 2017.godinu;
7. Razno.

 

Zapisnik
 • Ponedeljak, 16.04.2018 14:00
 • Sednica odbora Sala: N 302
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Zaključak Predsedništva Skupštine br.06/L-039 o predsedavanju Parlamentarne istražne
komisije.
3. Razno.

 

Zapisnik
 • Utorak, 10.04.2018 13:00
 • Sednica Komisije Sala: N 302
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Razmatranje Predloga- odluke Vlade o kandidatima za direktora i zamenika direktora Izvršnog sekretarijata Agencije za upoređenje i verifikaciju svojine (imovine),
3. Razmatranje u načelu N/zakona br. 06/L-057 o diciiplinskoj odgovornosti sudije i tužilaca,
4. Razno.

 

Zapisnik
 • Petak, 06.04.2018 11:00
 • Javna debata Sala: N 10
 •  

Dnevni red:

Javna rasprava o Nacrtu zakonika br. 06/L-006 pravde o maloletnicima;

 

 • Utorak, 03.04.2018 13:00
 • Sednica Komisije Sala: N 303
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Razmatranje u načelu N/zakona o amnistiji,
3. Razmatranje u našelu N/zakona br.06/L-055 o Sudskom savetu Kosova,
4. Razmatranje u načelu N/zakona br.06/L-056 o tužilačkom savetu Kosova,
5. Razmatranje N/zakona br.06/L-062 o ratifikaciji Traktata između Republike Kosova i Mađarske o izručenju
6. Razno.

 

Zapisnik
Zapisnici i transkripti   Izveštaji   Zakon Amandmani Nacrt   Drugi  

Kontakt

 
Visar Krasniqi Pozicija: Koordinator E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 637; 045 386 999
 
 
Mirlinda Kolgeci Pozicija: Zvaničnica oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 605; 044 973 651
 
 
Fatbardha Boletini Pozicija: Zvaničnica oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 634; 045 359 359