Komisija za evropske integracije

 • Utorak, 06.03.2018 10:00
 • Sednica Komisije Sala: N 302
 •  

DNEVNI RED

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnik sa sednice Komisioje od i 02.02.2018 i 14.02.2018 godine;
3. Izveštavanje g. Mahir Yagcilar - Ministar Javne Uprave, o ispunjavanju obaveza u okviru evropske agende;
4. Razmatranje Nacrt zakona br. 06/L-039 o geološkoj službi Kosova, sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;
5. Razmatranje Nacrt zakona br. 06/L-023 o izmeni i dopuni Zakona br. 04/L034 o Kosovskoj agenciji za privatizaciju, ismenjen i dopunjen Zakonom br. 04/L-115 i Zakonom br. 05/L-080, sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;
6. Ostalo.

 

 • Sreda, 14.02.2018 10:00
 • Sednica Komisije Sala: N 302
 •  

DNEVNI RED

 

1. Usvajanje dnevnog reda;

2. Usvajanje zapisnik sa sednice Komisioje od 30.01.2018 godine

3. Razmatranje Nacrt zakona br.06/L-016 o trgovačkim društvima, sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;

4. Razmatranje Nacrt zakona br.06/L-014 o kritičnoj infrastrukturi, sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;

5. Razmatranje Nacrt zakona br.06/L-013 o izmenama i dopunama Zakon br. 04/L-072 o kontroli i nadzoru državne granice, izmenjen i dopunjen Zakona br.04/L-214, sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;

6. Razmatranje Nacrt zakona br.06/L-015 o carinskim merama za zaštitu prava intelektualne svojine, sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;

7. Ostalo.

 

Zapisnik
 • Petak, 02.02.2018 11:00
 • Sednica Komisije Sala: S-I
 •  

DNEVNI RED

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Diskusija o strategiji proširenja Evropske unije na zemlje Zapadnog Balkana, pozvana gđa. Dhurata Hoxha - Ministarka za evropske integracije;
3. Ostalo

 

Zapisnik
 • Utorak, 30.01.2018 10:00
 • Sednica Komisije Sala: N 10
 •  

DNEVNI RED

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnik sa sednice Komisioje od 20.12.2017, 22.12.2017 i 16.01.2018 godine.
3. Usvajanje Izveštaja rada Komisije za jesenjsko zasedanje 2017;
4. Usvajanje Plana rada Komisije za 2018 godine;
5. Razmatranje Nacrt zakona br.06/L-004 o izmeni i dopuni zakona br.03/L/094 o Presedniku Republike Kosova, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;
6. Ostalo.

 

Zapisnik
 • Utorak, 16.01.2018 13:00
 • Sednica Komisije Sala: S-I
 •  

DNEVNI RED

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Razmatranje Nacart zakona br. 06/L-005 o Porezu na Nepokretnu Imovinu, sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;
3. Ostalo.

 

Zapisnik
Zapisnici i transkripti   Izveštaji   Zakon Amandmani Nacrt   Drugi  
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 14.02.2018 10:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Petak, 02.02.2018 11:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Utorak, 30.01.2018 10:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Utorak, 16.01.2018 13:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Petak, 22.12.2017 10:00
   

Kontakt

 
Adelina Demolli Pozicija: Koordinatorka E-mail: adelina.demolli@assembly-kosova.org Telefon: 038 200 10 632; 044 296 174
 
 
Safet Beqiri Pozicija: Visoki zvaničnik oblasti E-mail: safet.beqiri@assembly-kosova.org Telefon: 038 200 10 640; 044 705 982
 
 
Ahtere Loxha Pozicija: Visoka zvaničnica oblasti E-mail: ahtere.loxha@assembly-kosova.org Telefon: 038 200 10 617; 044 421 818
 
 
Florent Mehmeti Pozicija: Zvaničnik oblasti E-mail: florent.mehmeti@assembly-kosova.org Telefon: 038 200 10 606; 044 189 968