Komisija za evropske integracije

 • Utorak, 12.02.2019 11:00
 • Sednica Komisije Sala: N 302
 •  

DNEVNI RED

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnik sa sednice Komisioje od 28.01.2019, 30.01.2019 i 31.01.2019;
3. Izveštavanje g. Ekrem Mustafa, Ministar za Unutrašnjih Poslova za sprovođenje i Nacionalni program za sprovođenje Sporazuma za stabilizaciju i prodruživanje (NPSSSP) i Agenda za evropske reforme (AER);
4. Razmatranje dopunski izveštaj za Nacrt zakona 06/L-088 o izmenama i dopunama Zakon br.05/L-042 o regulisanju usluga vode, sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;
5. Ostalo.

 

 • Ponedeljak, 28.01.2019 09:00
 • Sednica Komisije Sala: N 302
 •  

DNEVNI RED

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnik sa sednice Komisioje od 18.12.2018;
3. Usvajanje Izveštaja rada za 2018.god;
4. Razmatranje nacrt plana rada Komisije za 2019 god;
5. Razmatranje nacrt zakona brbr.06/L-133 o budžetskim podelama budžeta Republike Kosovo za 2019 godinu, sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;
6. Razmatranje Nacrt zakona 06/L-091 o izmeni i dopuni Zakonika o krivičnom postupku Republike Kosova, sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;
7. Ostalo.

 

 • Utorak, 18.12.2018 11:00
 • Sednica Komisije Sala: N204
 •  

DNEVNI RED

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnik sa sednice Komisioje od 27.11.2018 i 03.12.2018;
3. Razmatranje Nacrt zakona br.06/119 o izmenama i dopunama zakona br.2004/22 o kinematografiji, sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;
4. Razmatranje Nacrt zakona br.06/L-120 o izmenama i dopunama zakona br.04/L-065 o autorskim pravima i srodnim pravima, sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;
5. Razmatranje Nacrt zakona br.06/L-121 o izmenama i dopunama zakona br.04/L-097 o bibliotekama, sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;
6. Razmatranje nacrt zakona br.06/L-104 o porezu na lične dohotke, sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;
7. Razmatranje nacrt zakona br.06/L-105 o porezu na prihode korporacija, sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;
8. Razmatranje nacrt zakona br.06/L-086 o Specijalnoj Komori Vrhovnog Suda Kosova o pitanjima koja se odnose na Kosovsku Agenciju za Privatizaciju, sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;
9. Razmatranje nacrt zakona br.06/L-088 o izmenama i dopunama zakona br.05/L-042 o regulisanju usluga vode, sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;
10. Ostalo.

 

 • Ponedeljak, 03.12.2018 09:00
 • Sednica Komisije Sala: N 302
 •  

DNEVNI RED

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Razmatranje Nacrt zakona br.06/L-123 o Kosovske Snage Bezbednosti sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;
3. Razmatranje, Nacrt zakona br .06/L-122 o Ministarstvu Odbrane u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;
4. Razmatranje Nacrt zakona br. 06/L-124 za Službi u Kosovskim Snagama Bezbednosti sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;
5. Razmatranje nacrt zakona br.06/L-056 o Tužilackom Savetu Kosova sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;
6. Ostalo.

 

 • Utorak, 27.11.2018 11:00
 • Sednica Komisije Sala: N204
 •  

DNEVNI RED

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnik sa sednice Komisioje od 13.11.2018 i 14.11.2018;
3. Razmatranje Nacrt zakona br.06/L-082 o zaštiti lićnih podataka, sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;
4. Razmatranje nacrt zakon br.06/L-118 o izmenama i dopunama zakona br. 05/L-075 o prevenciji i sankciji nasilja i negativnih pojava na sportskim događajima, sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;
5. Razmatranje nacrt zakon .06/L-116 o izmenama i dopunama zakona br. 05/L-090 o sponzorstvu u oblasti kulture, omladine i sporta, sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;
6. Razmatranje nacrt zakon br.06/L-115 o izmenama i dopunama zakona br.2003/24 o sportu i zakona br.04/L-075 izmenjenog i dopunjenog zakonom br.2003/24 o sportu, sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;
7. Razmatranje nacrt zakon br.06/L-073 o statusu Albanskih obrazovnih radnika Republike Kosovo od školske 1991/91 godine do 1998/99 godine, sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;
8. Ostalo.

 

Zapisnici i transkripti   Izveštaji   Zakon Amandmani Nacrt   Drugi  
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 19.09.2018 11:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Ponedeljak, 23.07.2018 10:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Utorak, 03.07.2018 11:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Utorak, 26.06.2018 11:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Petak, 11.05.2018 11:00
   

Kontakt

 
Adelina Demolli Pozicija: Koordinatorka E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 632; 044 296 174
 
 
Safet Beqiri Pozicija: Visoki zvaničnik oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 640; 044 705 982
 
 
Ahtere Loxha Pozicija: Visoka zvaničnica oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 617; 044 421 818
 
 
Florent Mehmeti Pozicija: Zvaničnik oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 606; 044 189 968