Komisija za evropske integracije

 • Utorak, 16.01.2018 13:00
 • Sednica Komisije Sala: S-I
 •  

DNEVNI RED

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Razmatranje Nacart zakona br. 06/L-005 o Porezu na Nepokretnu Imovinu, sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;
3. Ostalo.

 

 • Petak, 22.12.2017 10:00
 • Sednica Komisije Sala: N 302
 •  

DNEVNI RED

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice dt. 07.11.2017 i 13.11.2017;
3. Izveštavanje g. Flamur Sefaj - Ministar Unutrašnjih Poslova, o ispunjavanju obaveza u okviru evropske agende;
4. Razmatranje N/zakona br. 06/L-019 o standardizajici, sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;
5. Ostalo.

 

 • Sreda, 20.12.2017 09:00
 • Sednica Komisije Sala: N204
 •  

DNEVNI RED

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Razmatranje Nacart zakona br. 06/L-020 o Budžetu Republike Kosova za 2018, sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;
3. Ostalo.

 

 • Ponedeljak, 13.11.2017 10:00
 • Sednica Komisije Sala: N204
 •  

DNEVNI RED

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Izveštavanje g.Shpejtim Bulliqi - predsedavajućeg državne Komisije za obeležavanje državne granice;
3. Ostalo.

 

Zapisnik
 • Utorak, 07.11.2017 10:00
 • Sednica Komisije Sala: N204
 •  

DNEVNI RED

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice dt. 12.10.2017, 24.10.2017 i 30.10.2017;
3. Izveštavanje gd. Dhurata Hoxha - ministar za evropske integracije, o ispunjavanju obaveza u okviru evropske agende;
4. Ostalo.

 

Zapisnik
Zapisnici i transkripti   Izveštaji   Zakon Amandmani Nacrt   Drugi  
 •  

  Sednica Komisije

  Ponedeljak, 13.11.2017 10:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Utorak, 07.11.2017 10:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Ponedeljak, 30.10.2017 13:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Utorak, 24.10.2017 10:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Četvrtak, 12.10.2017 13:00
   

Kontakt

 
Adelina Demolli Pozicija: Koordinatorka E-mail: adelina.demolli@assembly-kosova.org Telefon: 038 200 10 632; 044 296 174
 
 
Safet Beqiri Pozicija: Visoki zvaničnik oblasti E-mail: safet.beqiri@assembly-kosova.org Telefon: 038 200 10 640; 044 705 982
 
 
Ahtere Loxha Pozicija: Visoka zvaničnica oblasti E-mail: ahtere.loxha@assembly-kosova.org Telefon: 038 200 10 617; 044 421 818
 
 
Florent Mehmeti Pozicija: Zvaničnik oblasti E-mail: florent.mehmeti@assembly-kosova.org Telefon: 038 200 10 606; 044 189 968