Komisija za evropske integracije

  • Utorak, 30.01.2018 10:00
  • Sednica Komisije Sala: N 10
  •  

DNEVNI RED

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnik sa sednice Komisioje od 20.12.2017, 22.12.2017 i 16.01.2018 godine.
3. Usvajanje Izveštaja rada Komisije za jesenjsko zasedanje 2017;
4. Usvajanje Plana rada Komisije za 2018 godine;
5. Razmatranje Nacrt zakona br.06/L-004 o izmeni i dopuni zakona br.03/L/094 o Presedniku Republike Kosova, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;
6. Ostalo.

 

Zapisnik
  • Utorak, 16.01.2018 13:00
  • Sednica Komisije Sala: S-I
  •  

DNEVNI RED

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Razmatranje Nacart zakona br. 06/L-005 o Porezu na Nepokretnu Imovinu, sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;
3. Ostalo.

 

Zapisnik
Zapisnici i transkripti   Izveštaji   Zakon Amandmani Nacrt   Drugi  

Kontakt

 
Adelina Demolli Pozicija: Koordinatorka E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 632; 044 296 174
 
 
Safet Beqiri Pozicija: Visoki zvaničnik oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 640; 044 705 982
 
 
Ahtere Loxha Pozicija: Visoka zvaničnica oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 617; 044 421 818
 
 
Florent Mehmeti Pozicija: Zvaničnik oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 606; 044 189 968