Komisija za evropske integracije

  • Sreda, 14.02.2018 10:00
  • Sednica Komisije Sala: N 302
  •  

DNEVNI RED

 

1. Usvajanje dnevnog reda;

2. Usvajanje zapisnik sa sednice Komisioje od 30.01.2018 godine

3. Razmatranje Nacrt zakona br.06/L-016 o trgovačkim društvima, sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;

4. Razmatranje Nacrt zakona br.06/L-014 o kritičnoj infrastrukturi, sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;

5. Razmatranje Nacrt zakona br.06/L-013 o izmenama i dopunama Zakon br. 04/L-072 o kontroli i nadzoru državne granice, izmenjen i dopunjen Zakona br.04/L-214, sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;

6. Razmatranje Nacrt zakona br.06/L-015 o carinskim merama za zaštitu prava intelektualne svojine, sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;

7. Ostalo.

 

Zapisnik
  • Petak, 02.02.2018 11:00
  • Sednica Komisije Sala: S-I
  •  

DNEVNI RED

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Diskusija o strategiji proširenja Evropske unije na zemlje Zapadnog Balkana, pozvana gđa. Dhurata Hoxha - Ministarka za evropske integracije;
3. Ostalo

 

Zapisnik
Zapisnici i transkripti   Izveštaji   Zakon Amandmani Nacrt   Drugi  

Kontakt

 
Adelina Demolli Pozicija: Koordinatorka E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 632; 044 296 174
 
 
Safet Beqiri Pozicija: Visoki zvaničnik oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 640; 044 705 982
 
 
Ahtere Loxha Pozicija: Visoka zvaničnica oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 617; 044 421 818
 
 
Florent Mehmeti Pozicija: Zvaničnik oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 606; 044 189 968