Komisija za evropske integracije

 • Petak, 30.03.2018 09:45
 • Sednica Komisije Sala: N204
 •  

DNEVNI RED

1. Razmatranje Nacrt zakona zakona br. 06/L-011 o sprečavanju sukoba interesa pri vršenju javnih funkcija, sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;
2. Razmatranje Nacrt br. 06/L-025 o izmenama i dopunama Zakona br. 03/L-225 o državnom tužiocu, sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;
3. Razmatranje Nacrt zakona br. 06/L-032 o Računovodstvu, Finansijskom Izveštavanju i Reviziji, sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom
4. Ostalo.

 

Zapisnik
 • Sreda, 28.03.2018 13:00
 • Sednica Komisije Sala: N204
 •  

DNEVNI RED

1. Izveštavanje g. Abelard Tahiri - Ministar Pravde, za proces liberalizaciju viza;

 

 

Zapisnik
 • Sreda, 28.03.2018 11:00
 • Sednica Komisije Sala: N204
 •  

DNEVNI RED

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnik sa sednice Komisioje od 06.03.2018;
3. Izveštavanje gđa. Dhurata Hoxha - Ministarke za evropske integracije, za proces liberalizaciju viza;
4. Izveštavanje g. Abelard Tahiri - Ministar Pravde, za proces liberalizaciju viza;
5. Razmatranje Nacrt zakona br. 06/L-031 o Opremni pod Pritiskom, sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;
6. Razmatranje Nacrt zakona br. 06/L-021 o unutrašnjoj kontroli javnih finansija, sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;
7. Razmatranje Nacrt zakona br. 06/L-036 o izmeni i dopuni Zakoni br. 04/L-219 o strancima, sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;
8. Razmatranje Nacrt zakona br. 06/L-026 o Azilu, sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom
9. Ostalo.

 

Zapisnik
 • Utorak, 06.03.2018 10:00
 • Sednica Komisije Sala: N 302
 •  

DNEVNI RED

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnik sa sednice Komisioje od i 02.02.2018 i 14.02.2018 godine;
3. Izveštavanje g. Mahir Yagcilar - Ministar Javne Uprave, o ispunjavanju obaveza u okviru evropske agende;
4. Razmatranje Nacrt zakona br. 06/L-039 o geološkoj službi Kosova, sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;
5. Razmatranje Nacrt zakona br. 06/L-023 o izmeni i dopuni Zakona br. 04/L034 o Kosovskoj agenciji za privatizaciju, ismenjen i dopunjen Zakonom br. 04/L-115 i Zakonom br. 05/L-080, sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;
6. Ostalo.

 

Zapisnik
Zapisnici i transkripti   Izveštaji   Zakon Amandmani Nacrt   Drugi  

Kontakt

 
Adelina Demolli Pozicija: Koordinatorka E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 632; 044 296 174
 
 
Safet Beqiri Pozicija: Visoki zvaničnik oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 640; 044 705 982
 
 
Ahtere Loxha Pozicija: Visoka zvaničnica oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 617; 044 421 818
 
 
Florent Mehmeti Pozicija: Zvaničnik oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 606; 044 189 968