Komisija za evropske integracije

  • Četvrtak, 19.04.2018 14:00
  • Sednica Komisije Sala: N 303
  •  

DNEVNI RED

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnik sa sednice Komisioje od 28.03.2018 i 30.03.2018 godine;
3. Diskusija sa g-đom Dhurata Hoxha, ministarka evropskih integracija u vezi Izveštaja o zemlji za 2018. Godinu,
4. Razmatranje i Nacionalni program za sprovođenje Sporazuma za stabilizaciju i prodruživanje (NPSSSP)2018-2022;
5. Razmatranje Nacrt br. 06/L-001 o izmeni i dopunama Zakona br. 02/L-031 o verskim slobodaama na Kosovu, sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;
6. Razmatranje Nacrt zakona br. 06/L-012 o glavnom gradu Republike Kosova/Prištinu, sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom
7. Ostalo.

 

Zapisnik
Zapisnici i transkripti   Izveštaji   Zakon Amandmani Nacrt   Drugi  

Kontakt

 
Adelina Demolli Pozicija: Koordinatorka E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 632; 044 296 174
 
 
Safet Beqiri Pozicija: Visoki zvaničnik oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 640; 044 705 982
 
 
Ahtere Loxha Pozicija: Visoka zvaničnica oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 617; 044 421 818
 
 
Florent Mehmeti Pozicija: Zvaničnik oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 606; 044 189 968