Komisija za spoljne poslove, dijaspore i strateških investicija

 • Petak, 05.04.2019 10:00
 • Sednica Komisije Sala: N 303
 •  

Dnevni red

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednica od 25. februara 2019. i 06-07 marta 2019. god;
3. Izveštaj ministra za trgovinu i industriju, g-dina Endrit Shala;
4. Razmatranje u načelu Nacrta zakona br. 06/L-154 o spoljnoj službi Republike Kosova; i
5. Razno.

 

 • Četvrtak, 07.03.2019 08:40
 • Sednica Komisije Sala: N 303
 •  

Dnevni red

Razmatranje izvestaja sa preporukama na N/zakona br.06/L-145 o zadacima, odgovornostima i nadležnostima Državne delegacije Republike Kosova u procesu dijaloga sa Srbijom;

 

 • Sreda, 06.03.2019 16:00
 • Sednica Komisije Sala: N 303
 •  

Dnevni red

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Razmatranje N/zakona br.06/L-145 o zadacima, odgovornostima i nadležnostima Državne delegacije Republike Kosova u procesu dijaloga sa Srbijom;
3. Razmatranje Nacrt Platforme za dijalog o konačnom, sveobuhvatnom i pravno obavezujućem Sporazumu o normalizaciji odnosa između Republike Kosova i Republike Srbije;
4. Razno.

 

 • Ponedeljak, 25.02.2019 13:00
 • Sednica Komisije Sala: N 303
 •  

Dnevni red

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnik sa sednica od 12 februara 2019 god;
3. Razmatranje N/zakona br.06/L-145 o zadacima, odgovornostima i nadležnostima Državne delegacije Republike Kosova u procesu dijaloga sa Srbijom.
4. Razmatranje Platforme za dijalog o konačnom, sveobuhvatnom i pravno obavezujućem Sporazumu o normalizaciji odnosa između Republike Kosova i Republike Srbije;
5. Razno.

 

 • Utorak, 12.02.2019 13:00
 • Sednica Komisije Sala: N 302
 •  

Dnevni red

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice od 28 i 30 januara 2019 god;
3. Razmatranje u načelu N/zakona br.06/L-148 o Dijaspori;
4. Razno.

 

Zapisnik
Zapisnici i transkripti   Izveštaji   Zakon Amandmani Nacrt   Drugi  
 •  

  Sednica Komisije

  Utorak, 12.02.2019 13:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 30.01.2019 12:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Ponedeljak, 28.01.2019 13:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 19.12.2018 13:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Ponedeljak, 17.12.2018 13:00
   

Kontakt

 
Minire Hasani Pozicija: Koordinatorka E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 621; 044 952 134
 
 
Manush Krasniqi Pozicija: Administrativni zvaničnik E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 620; 044 605 542