Komisija za spoljne poslove, dijaspore i strateških investicija

 • Ponedeljak, 05.11.2018 11:00
 • Sednica Komisije Sala: N204
 •  

Dnevni red

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednica od 2 i 17 oktobar 2018;
3. Angažovanje eksperta o strategiji za međunarodnu i međuparlamentarnu saradnju;
4. Angažovanje eksperata za radne grupe;
5. Proširenje postojeće liste eksperata;
6. Razno.

 

 • Sreda, 17.10.2018 13:00
 • Sednica Komisije Sala: N 303
 •  

Dnevni red

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Razmatranje izveštaja Vlade o dijalogu;
3. Razmatranje mišljenja Sindikata MSP-a u vezi kršenja u spoljnoj službi;
4. Razmatranje mogućnosti apliciranja Skupštine Kosova u nekim parlamentarnim organizacijama;
5. Razno.

 

Zapisnik
 • Utorak, 02.10.2018 13:00
 • Sednica Komisije Sala: N 303
 •  

Dnevni red

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednica od 19, 25, 31 juli i 20 septembar 2018.godinu;
3. Izveštavanje ministra za Dijasporu i strateške investicije g-din. Dardan Gashi, u vezi Zakona o dijaspori i drugim pitanjima delokruga ministarstva;
4. Razno.

 

Zapisnik
 • Sreda, 25.07.2018 13:00
 • Sednica Komisije Sala: N204
 •  

Dnevni red

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednica od 12. i 20. juna 2018.godine;
3. Izveštavanje ministra Ministarstva za dijasporu i strateške investicije, g. Dardan Gashi;
4. Razno.

 

Zapisnik
 • Četvrtak, 19.07.2018 14:00
 • Sednica Komisije Sala: N204
 •  

Dnevni red

Sastanak Komisije sa g. Chris Crewther, Predsednik Podkomiteta za spoljnu politiku parlamenta Australije.

 

Zapisnik
Zapisnici i transkripti   Izveštaji   Zakon Amandmani Nacrt   Drugi  
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 17.10.2018 13:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Utorak, 02.10.2018 13:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 25.07.2018 13:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Četvrtak, 19.07.2018 14:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 20.06.2018 13:00
   

Kontakt

 
Minire Hasani Pozicija: Koordinatorka E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 621; 044 952 134
 
 
Manush Krasniqi Pozicija: Administrativni zvaničnik E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 620; 044 605 542