Komisija za spoljne poslove, dijaspore i strateških investicija

  • Utorak, 30.01.2018 13:00
  • Sednica Komisije Sala: S-I
  •  

Dnevni red

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Izveštavanje Zamenik premijera, g. Enver Hoxhaj;
3. Usvajanje zapisnika sa sednice održanih 26. decembra 2017. i 15. i 26. januara 2018.;
4. Razno.

 

Zapisnik
  • Petak, 26.01.2018 15:00
  • Sednica Komisije Sala: S-I
  •  

Dnevni red

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Izveštavanje ministra Ministarstva spoljnih poslova, g. Behgjet Pacolli;
3. Usvajanje zapisnika sa sednica održanih 20. i 26. decembra 2017. i 15. januara 2018.;
4. Usvajanje Izveštaja rada Komisije za jesenjsko zasedanje 2017.;
5. Razmatranje Nacrtplana i programa rada Komisije za 2018.;
6. Razno.

 

Zapisnik
  • Ponedeljak, 15.01.2018 09:30
  • Sednica Komisije Sala: S-I
  •  

Dnevni red

Razmatranje Nacrt zakona br. 06/L-028 o ratifikaciji Sporazuma o državnoj granici između Republike Kosova i Crne Gore.

 

Zapisnik
Zapisnici i transkripti   Izveštaji   Zakon Amandmani Nacrt   Drugi  

Kontakt

 
Minire Hasani Pozicija: Koordinatorka E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 621; 044 952 134
 
 
Manush Krasniqi Pozicija: Administrativni zvaničnik E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 620; 044 605 542