Komisija za spoljne poslove, dijaspore i strateških investicija

 • Utorak, 27.02.2018 13:00
 • Sednica Komisije Sala: S-I
 •  

Dnevni red

Izveštavanje Ministra unutrašnjih poslova, g. Flamur Sefaj, o procesu podnošenja zahteva Kosova za članstvo u Interpolu.

 

Zapisnik
 • Sreda, 21.02.2018 13:30
 • Sednica Komisije Sala: S-I
 •  

Dnevni red

Razmatranje Nacrt zakona br. 06/L-060 o ratifikaciji Sporazuma o državnoj granici između Republike Kosova i Crne Gore.

 

Zapisnik
 • Utorak, 20.02.2018 13:00
 • Sednica Komisije Sala: S-II
 •  

Dnevni red

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednica od 30. Januara i 9.februara 2018.;
3. Izveštavanje šefa za pregovore sa Srbijom, g. Avni Arifi, o platformi Vlade Republike Kosova o procesu dijaloga Kosovo- Srbija,
4. Razno.

 

Zapisnik
 • Petak, 09.02.2018 13:00
 • Sednica Komisije Sala: S-I
 •  

Dnevni red

1. Usvajanje dnevnog reda,
2. Usvajanje zapisnika sa sednica komisije od 26. i 31. Januara2018. godine,
3. Formiranje radnih grupa o nadgledanju i sprovođenje zakona iz delokruga komisije,
4. Diskusija o predlozima za nova imenovanja u diplomatskoj službi i poštovanje zakonom predviđene kuote,
5. Razmatranje delokruga Komisije u N/poslovnika Skupštine, i
6. Razno.

 

Zapisnik
Zapisnici i transkripti   Izveštaji   Zakon Amandmani Nacrt   Drugi  

Kontakt

 
Minire Hasani Pozicija: Koordinatorka E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 621; 044 952 134
 
 
Manush Krasniqi Pozicija: Administrativni zvaničnik E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 620; 044 605 542