Komisija za spoljne poslove, dijaspore i strateških investicija

  • Četvrtak, 29.03.2018 14:00
  • Sednica Komisije Sala: N 302
  •  

Dnevni red

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednica od 20, 21, 27, i 28. Februara i 21. Marta 2018.godine;
3. Izveštavanje šefa za pregovore Kosovo - Srbija, g-din Avni Arifi;
4. Razno.

 

Zapisnik
  • Sreda, 21.03.2018 11:30
  • Sednica Komisije Sala: N 303
  •  

Dnevni red

Razmatranje Nacrt zakona br. 06/L-060 o ratifikaciji Sporazuma o državnoj granici između Republike Kosova i Crne Gore.

 

Zapisnik
  • Ponedeljak, 19.03.2018 14:00
  • Takim i tretë koordinues i komisioneve parlamentare mbi rolin mbikëqyrës të dialogut Kosovë-Serbi Sala: C 203
  •  

Komisija za spoljne poslove, dijasporu I strateške investicije, u saradnji sa Demokratskim institutom Kosova (DIK), održače naredni koordinacioni sastanak predsednika parlamentarnih komisija Skupštine Republike Kosova.

Tema: Treći koordinacioni sastanak paramentarnih komisija o nadzornoj ulozi dijaloga Kosovo- Srbija.

 

Zapisnici i transkripti   Izveštaji   Zakon Amandmani Nacrt   Drugi  

Kontakt

 
Minire Hasani Pozicija: Koordinatorka E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 621; 044 952 134
 
 
Manush Krasniqi Pozicija: Administrativni zvaničnik E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 620; 044 605 542