Komisija za obrazovanje, nauku, tehnologiju, kulturu, omladinu, sport, inovacije i preduzetništva

 • Utorak, 23.01.2018 14:00
 • Sednica Komisije Sala: N204
 •  

Dnevni red:

1. Usvajnje drevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sastanka održanog 16.1.2018;
3. Razmatranje Plana rada Komisije za 2018 god;
4. Razmatranje Odluke Vlade Republike Kosova, br.17/19 dt.15.12.2017 o ratifikaciji članova Državnog Saveta za Kvalitet o KAA;
5. Razno.

 

 • Petak, 19.01.2018 10:00
 • Sednica Komisije Sala: S-II
 •  

Dnevni red:

1. Usvajnje drevnog reda;
2. Sastanak sa Koalicijom NVO za Integritet i Transparentnost na Univerzitetu.
3. Razno.

 

 • Utorak, 16.01.2018 11:00
 • Sednica Komisije Sala: S-I
 •  

Dnevni red:

1. Usvajnje drevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sastanka održanog 13.12.2017;
3. Razmatranje Plana rada Komisije za 2018 godinu ;
4. Razno.

 

 • Sreda, 13.12.2017 10:00
 • Sednica Komisije Sala: N204
 •  

Dnevni red:

1. Usvajnje drevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sastanka održanog 21.11.2017;
3. Razmatranje Nacrt Zakona za budžet za 2018 godinu za resorne ministarstvo
4. Razno.

 

 • Utorak, 21.11.2017 11:00
 • Sednica Komisije Sala: N204
 •  

Dnevni red:

1. Usvajnje drevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sastanka održanog 7.11.2017;
3. Sastanak Komisije sa članove Saveta Kosova za Kulturno Nasleđe;
4. Razno.

 

Zapisnici i transkripti   Izveštaji   Zakon Amandmani Nacrt   Drugi  
 •  

  Sednica Komisije

  Utorak, 07.11.2017 11:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Utorak, 24.10.2017 11:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Utorak, 17.10.2017 11:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Petak, 06.10.2017 10:00
   

Kontakt

 
Lule Ymeri Pozicija: Koordinatorka E-mail: lule.ymeri@assembly-kosova.org Telefon: 038 200 10 618; 044 131 505
 
 
Shaip Goxhuli Pozicija: Visoki zvaničnik oblasti E-mail: shaip.goxhuli@assembly-kosova.org Telefon: 038 200 10 643; 044 214 640