Komisija za obrazovanje, nauku, tehnologiju, kulturu, omladinu, sport, inovacije i preduzetništva

 • Ponedeljak, 11.02.2019 13:00
 • Sednica Komisije Sala: N 303
 •  

Dnevni red:

1. Usvajnje drevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sastanka održanog 25.1.2019 i 4.2.2019;
3. Sastanak Komisije sa osobljem Prirodno Matematičkog Fakulteta Odsek za Hemiju;
4. Razno.

 

 • Ponedeljak, 04.02.2019 13:00
 • Sednica Komisije Sala: N 303
 •  

Dnevni red:

 1. Usvajnje drevnog reda;
 2. Usvajanje zapisnika sa sastanka održanog 24.1.2019, 25.1.2019 i 28.1.2019;
 3. Razmatranje izveštaja sa preporukama na Nacrt zakon br.06/L-119 o izmenu i dopunu Zakona br.2004/22 o Kinematografiji;
 4. Razmatranje izveštaja sa preporukama na Nacrt zakon br.06/L-120 o izmenu i dopunu Zakona br.04/L-065 o autorskim pravima srodnim pravima;
 5. Razmatranje izveštaja sa preporukama na Nacrt zakon br.06/L-121 o izmenu i dopunu Zakona br.04/L-097 o Bibliotekama;
 6. Razno.

 

 • Ponedeljak, 28.01.2019 14:00
 • Sednica Komisije Sala: N 303
 •  

Dnevni red:

1. Usvajnje drevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sastanka održanog 17.12.2018 i 15.1.2019;
3. Usvajanje izveštaja rada Komisije za 2018 god;
4. Razmatranje Plana rada Komisije za 2019 god;
5. Razno.

 

 • Petak, 25.01.2019 13:00
 • Sednica Komisije Sala: N204
 •  

Dnevni red:

1. Usvajnje drevnog reda;
2. Sastanak Komisije sa članove Državnog Saveta za Kvalitet KAA;
3. Razno.

 

 • Četvrtak, 24.01.2019 11:00
 • Sednica Komisije Sala: N 303
 •  

Dnevni red:

1. Usvajnje drevnog reda;
2. Diskusija u vezi zahtjeva Rektora Javnih Univerziteta o ne akreditovanim programima;
3. Razno.

 

Zapisnik
Zapisnici i transkripti   Izveštaji   Zakon Amandmani Nacrt   Drugi  
 •  

  Sednica Komisije

  Četvrtak, 24.01.2019 11:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Utorak, 15.01.2019 13:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Ponedeljak, 17.12.2018 11:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Ponedeljak, 10.12.2018 13:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 05.12.2018 12:00
   

Kontakt

 
Lule Ymeri Pozicija: Koordinatorka E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 618; 044 131 505
 
 
Shaip Goxhuli Pozicija: Visoki zvaničnik oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 643; 044 214 640