Komisija za obrazovanje, nauku, tehnologiju, kulturu, omladinu, sport, inovacije i preduzetništva

 • Utorak, 27.03.2018 11:00
 • Javna Rasprava Sala:
 •  

Hotel Sirius, Priština.

Dnevni red :


1. Javna rasprava u vezi Nacrt Zakona br.06/L-046 o Inspektoratu Obrazovanja u Republici Kosova.

 

 

 • Utorak, 27.03.2018 10:00
 • Sednica Komisije Sala: N 303
 •  

Dnevni red:

1. Usvajnje drevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sastanka održanog 14.2.2018;
3. Razmatranje Nacrt Zakona br.06/L-046 o Inspektoratu Obrazovanja u Republici Kosova;
4. Razno.

 

Zapisnik
 • Utorak, 20.03.2018 11:00
 • Sednica Komisije Sala: N 303
 •  

Dnevni red:

1. Usvajnje drevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sastanka održanog 14.2.2018;
3. Razmatranje Nacrt Zakona br.06/L-046 o Inspektoratu Obrazovanja u Republici Kosova;
4. Razmatranje Nacrt Zakona br.06/L-049 o Naučnoj Inovaciji i Transferu Znanja i Tehnologije;
5. Razno.

 

 • Utorak, 06.03.2018 11:00
 • Sednica Komisije Sala: N 225
 •  

Dnevni red:

1. Usvajnje drevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sastanka održanog 14.2.2018;
3. Diskusija o isključenju Kosovske Agencije za Akreditaciju iz Evropskog Registra za Osiguranje Kvaliteta u Visokom Obrazovanju (EKAR);
- Pozvan g. Shyqiri Bytyqi, ministar MONT-a;
4. Razno.

 

 • Petak, 02.03.2018 09:00
 • Sednica Komisije Sala: N 303
 •  

Dnevni red:

1. Usvajnje drevnog reda;
2. Diskusija o isključenju Kosovske Agencije za Akreditaciju iz Evropskog Registra za Osiguranje Kvaliteta u Visokom Obrazovanju (EKAR);
- Pozvan g. Shyqiri Bytyqi, ministar MONT-a.

 

Zapisnici i transkripti   Izveštaji   Zakon Amandmani Nacrt   Drugi  

Kontakt

 
Lule Ymeri Pozicija: Koordinatorka E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 618; 044 131 505
 
 
Shaip Goxhuli Pozicija: Visoki zvaničnik oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 643; 044 214 640