Komisija za obrazovanje, nauku, tehnologiju, kulturu, omladinu, sport, inovacije i preduzetništva

  • Utorak, 06.03.2018 11:00
  • Sednica Komisije Sala: N 225
  •  

Dnevni red:

1. Usvajnje drevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sastanka održanog 14.2.2018;
3. Diskusija o isključenju Kosovske Agencije za Akreditaciju iz Evropskog Registra za Osiguranje Kvaliteta u Visokom Obrazovanju (EKAR);
- Pozvan g. Shyqiri Bytyqi, ministar MONT-a;
4. Razno.

 

Zapisnici i transkripti   Izveštaji   Zakon Amandmani Nacrt   Drugi  
  •  

    Sednica Komisije

    Utorak, 06.03.2018 11:00
     

Kontakt

 
Lule Ymeri Pozicija: Koordinatorka E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 618; 044 131 505
 
 
Shaip Goxhuli Pozicija: Visoki zvaničnik oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 643; 044 214 640