Komisija za obrazovanje, nauku, tehnologiju, kulturu, omladinu, sport, inovacije i preduzetništva

 • Petak, 13.04.2018 11:00
 • Sednica Komisije Sala: N 10
 •  

Dnevni red:

1. Usvajnje drevnog reda;
2. Razmatranje Odluke Vlade Republike Kosova, br.9/39 dt.4.4.2018 o Ratifikaciji članova Državnog Saveta za Kvalitet o KAA;

 

Zapisnik
 • Utorak, 10.04.2018 12:00
 • Sto Sala: N 10
 •  

Dnevni red:

Sto na temu:

Obrazovanje osoba sa invaliditetom.

 

 • Utorak, 10.04.2018 10:00
 • Sednica Komisije Sala: N 10
 •  

Dnevni red:

1. Usvajnje drevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sastanka održanog 27.3.2018;
3. Razmatranje Nacrt Zakona br.06/L-046 o Inspektoratu Obrazovanja u Republici Kosova;
4. Razno.

 

Zapisnik
 • Utorak, 03.04.2018 11:00
 • Javna Rasprava Sala: N 10
 •  

Dnevni red :


1. Javna rasprava u vezi Nacrt Zakona br.06/L-049 o Naučnoj Inovaciji i Transferu Znanja i Tehnologije.

 

Zapisnici i transkripti   Izveštaji   Zakon Amandmani Nacrt   Drugi  

Kontakt

 
Lule Ymeri Pozicija: Koordinatorka E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 618; 044 131 505
 
 
Shaip Goxhuli Pozicija: Visoki zvaničnik oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 643; 044 214 640