Komisija za ekonomski razvoj, infrastrukturu, trgovinu, industriju i regionalnog razvoja

 • Utorak, 23.01.2018 11:00
 • Sednica Komisije Sala: S-I
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice od 16.1.2018.godine;
3. Razmatranje odluke Vlade br. 17/21 od 22. 12. 2017, o imenovanju članova Odbora Kancelarije regulatora energije;
4. Izveštavanje ministra Ministarstva infrastrukture, g. Pal Lekaj, o pretendiranjima kontraktora Bechtel- Enka prema Vladi republike Kosova, koja se odnose o izgradnji Autoputa ,, Arbër Xhaferi''
5. Usvajanje Plana rada Komisije za 2018 godine;
6. Razno.

 

 • Utorak, 16.01.2018 11:00
 • Sednica Komisije Sala: N 302
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice od 22.12.2017.godine;
3. Razmatranje Izveštaja sa preporukama o Nacrt zakonu br.06/L-016 o Standardizaciji;
4. Razmatranje odluke Vlade br. 17/21 od 22. 12. 2017, o imenovanju članova Odbora Kancelarije regulatora energije;
5. Usvajanje Godišnjeg izveštaja o radu Komisije za 2017.godinu;
6. Usvajanje Plana rada Komisije za 2018 godine;
7. Razno.

 

 • Petak, 22.12.2017 11:00
 • Sednica Komisije Sala: N 303
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice od 12,13 i 15.12.2017.godine;
3. Razmatranje Strategije o Energiji Republike Kosova za period 2017-2016;
4. Izveštavanje ministra za ekonomski razvoj Valdrin Lluka o prioritetima ministarstva;
5. Razno.

 

Zapisnik
 • Petak, 15.12.2017 09:00
 • Sednica Komisije Sala: N 303
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Adresiranje pred Komisije i direktora Sekretarijata komuniteta energije g. Janez Kopać, u vezi aktuelnog stanja usklađivanja sa Traktatom komuniteta za energiju, od strane Kosova;
3. Razno.

 

Zapisnik
 • Sreda, 13.12.2017 11:00
 • Sednica Komisije Sala: N 303
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Rasprava o glavnim zakonodavstvenim izazovima i politikama u vezi procesa SSP-a sa projektom bratimljenja;
3. Razno.

 

Zapisnik
Zapisnici i transkripti   Izveštaji   Zakon Amandmani Nacrt   Drugi  
 •  

  Sednica Komisije

  Petak, 22.12.2017 11:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Petak, 15.12.2017 09:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 13.12.2017 11:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Utorak, 12.12.2017 11:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Četvrtak, 30.11.2017 15:00
   
 •  

  GODIŠNJI IZVEŠTAJ RAGA ZA 2017. GOD. DECEMBAR,

  Sreda, 17.01.2018 00:00 Download »
   
 •  

  Komisija za ekonomski razvoj, infrastrukturu, trgovinu, industriju i regionalni razvoj - Plan rada Komisije za 10-12.2017. godine

  Četvrtak, 26.10.2017 00:00 Download »
   

Kontakt

 
Armend Ademaj Pozicija: Koordinatorka E-mail: armend.ademaj@assembly-kosova.org Telefon: 038 200 10 627; 044 768 600
 
 
Muhamet Morina Pozicija: Visoki zvaničnik oblasti E-mail: muhamet.morina@assembly-kosova.org Telefon: 038 200 10 642; 044 208 234
 
 
Besim Haliti Pozicija: Visoki zvaničnik oblasti E-mail: besim.haliti@assembly-kosova.org Telefon: 038 200 10 622; 044 613 370
 
 
Veton Raci Pozicija: Zvaničnik oblasti E-mail: Veton.Raci@assembly-kosova.org Telefon: 038 200 10 649; 044 510 066
 
 
Nurie Morina Pozicija: Administrativna zvaničnica E-mail: nurie.morina@assembly-kosova.org Telefon: 038 200 10 646; 045 283 862