Komisija za ekonomski razvoj, infrastrukturu, trgovinu, industriju i regionalnog razvoja

 • Utorak, 20.11.2018 11:00
 • Sednica Komisije Sala: N 10
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice od 6.11.2018.godine;
3. Izveštavanje Ministra trgovinu i indsutriju, g-din Endrit Shala, o realizaciji plana rada ove godine i planiranja za narednu godinu,
4. Razno.

 

 • Utorak, 06.11.2018 13:00
 • Sednica Komisije Sala: N 303
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice od 30.10.2018.godine;
5. Izveštavanje Ministra ekonomskog razvoja, g.Valdrin Lluka, o procesu izgradnje Termocentrala "Kosova e Re'', i funkcionalizaciju preduzeće "TREPÇA" D.;
3. Razno.

 

 • Utorak, 30.10.2018 11:00
 • Sednica Komisije Sala: N 303
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice od 23.10.2018.godine;
3. Izveštavanje Ministra regionalnog razvoja, g-din Rasim Demiri, o realizaciji plana rada ove godine i planiranja za narednu godinu, sa posebnim naglaskom o subvencijama;
4. Razno.

 

Zapisnik
 • Utorak, 23.10.2018 11:00
 • Sednica Komisije Sala: N 303
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice od 16.10.2018.godine;
3. Razmatranje predloga-odluke Vlade o kandidatima za predsedavajućeg u Bordu RUE;
4. Razmatranje Izveštaja sa preporukama o N/zakona br. 06/L-033 o Građevinskim Proizvodima;
5. Razno.

 

Zapisnik
 • Utorak, 16.10.2018 11:00
 • Sednica Komisije Sala: N 303
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice od 9.10.2018.godine;
3. Razmatranje predloga-odluke Vlade o kandidatima za predsedavajućeg u Bordu RUE;
4. Razmatranje Izveštaja sa preporukama o N/zakona br.06/L-079 o efikasnosti energije;
5. Razmatranje Izveštaja sa preporukama o N/zakona br. 06/L-064 o izmeni i dopuni Zakona br. 05/L-132 o vozilima;
6. Razno.

 

Zapisnik
Zapisnici i transkripti   Izveštaji   Zakon Amandmani Nacrt   Drugi  
 •  

  Sednica Komisije

  Utorak, 30.10.2018 11:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Utorak, 23.10.2018 11:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Utorak, 16.10.2018 11:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Utorak, 09.10.2018 11:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 03.10.2018 13:00
   
 •  

  GODIŠNJI IZVEŠTAJ RAGA ZA 2017. GOD. DECEMBAR,

  Sreda, 17.01.2018 00:00 Download »
   
 •  

  Komisija za ekonomski razvoj, infrastrukturu, trgovinu, industriju i regionalni razvoj - Plan rada Komisije za 10-12.2017. godine

  Četvrtak, 26.10.2017 00:00 Download »
   

Kontakt

 
Armend Ademaj Pozicija: Koordinatorka E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 627; 044 768 600
 
 
Muhamet Morina Pozicija: Visoki zvaničnik oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 642; 044 208 234
 
 
Besim Haliti Pozicija: Visoki zvaničnik oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 622; 044 613 370
 
 
Veton Raci Pozicija: Zvaničnik oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 649; 044 510 066
 
 
Nurie Morina Pozicija: Administrativna zvaničnica E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 646; 045 283 862