Komisija za poljoprivredu, šumarstvo, životnu sredinu i prostorno planiranje

 • Četvrtak, 18.04.2019 11:00
 • Sednica Komisije Sala: N 302
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sastanka komisije od 2.4.2019 ;
3. Razmatranje godišnjeg izveštaja Agencije za menađiranje memorijalnih kompleksa Kosova za 2018 g.,
4. Razno.

 

 • Utorak, 02.04.2019 11:00
 • Sednica Komisije Sala: N204
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sastanka komisije od 14.3.2019 ;
3. Innformacija komisije u vezi hidrocentrala i kamenoloma, pozvan Ministar za sredinu i zvaničnici iz Komisije za rudnike i minerale,
4. Razno.

 

 • Četvrtak, 14.03.2019 12:00
 • Sednica Komisije Sala: N 302
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sastanka komisije od 12.2.2019 dhe 22.2.2019;
3. Innformacija komisije u vezi grantova Ministarstva poljoprivrede, pozvana Ministarka poljoprivrede.
4. Informacija za komisiju u vezi rada radnih grupa za nacrte u postupku komisije.
5. Razno.

 

Zapisnik
 • Petak, 22.02.2019 11:00
 • Sednica Komisije Sala: N 303
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sastanka komisije od 12.2.2019;
3. Razmatranje Nacrt zakona o jakim aloholnim pićima,
4. Razmatranje Nacrt Zakona za izmenu i dopunu Zakona o prodaju stanova za koje postoje stanarsko pravo izmenjenu Zakonom 04/L-247,
5. Određivanje radnih grupa za nacrte koja su prošla na prvom čitanju;
6. Razno.

 

Zapisnik
 • Utorak, 12.02.2019 13:00
 • Sednica Komisije Sala: N 225
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sastanka komisije od 28.1.2019;
3. Agenda nacrta zakona u komisiji koja su prošla na prvom čitanju i određivanje radnih grupa;
4. Informacija u vezi garantova u Ministarstvu poljoprivrede, pozvan zm. Ministra i Sekretar ministarstva,
5. Odgovori od strane Privredne komore Kosova nakon posete članova komisije u ovoj instituciji;
6. Razno.

 

Zapisnik
Zapisnici i transkripti   Izveštaji   Zakon Amandmani Nacrt   Drugi  
 •  

  Sednica Komisije

  Četvrtak, 14.03.2019 12:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Petak, 22.02.2019 11:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Utorak, 12.02.2019 13:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Ponedeljak, 28.01.2019 11:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 23.01.2019 11:00
   

Kontakt

 
Bajram Badivuku Pozicija: Koordinator E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 608; 044 942 703
 
 
Ylber Sherifi Pozicija: Visoki zvaničnik oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 639; 044 345 369