Komisija za poljoprivredu, šumarstvo, životnu sredinu i prostorno planiranje

 • Petak, 19.01.2018 10:30
 • Sednica Komisije Sala: N 302
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sastanka održanog 13.12.2017;
3. Usvajanje Godišnjeg izveštaja o radu Komisije za 2017.godinu
4. Razmatranje nacrt-plana rada komisije, za 2018.god;
5. Razmatranje izveštaja o stanju životne sredinu, pozvan šef Agencije za zaštitu životne sredine;
6. Razno.

 

 • Sreda, 13.12.2017 11:00
 • Sednica Komisije Sala: N 225
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda ,
2. Usvajanje zapisnika sa prošlog sastanka od 6.11.2017,
3. Razmatranje u načelu Nacrtzakona o Tretiranju gradjevina bez dozvole .
4. Razno

 

Zapisnik
 • Ponedeljak, 06.11.2017 11:00
 • Sednica Komisije Sala: N 302
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda ,
2. Usvajanje zapisnika sa prošlog sastanka od 30.10.2017,
3. Razmatranje nacrt plana komisije za 2017 g.
4. Razno

 

Zapisnik
 • Ponedeljak, 30.10.2017 11:00
 • Sednica Komisije Sala: N 302
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda ,
2. Usvajanje zapisnika sa prošlog sastanka od 23.10.2017,
3. Susret komisije sa ministricom sredine u vezi plana i prioritetima ministarstva,
4. Razmatranje nacrt plana komisije za 2017 g.
5. Razno

 

Zapisnik
 • Ponedeljak, 23.10.2017 11:00
 • Sednica Komisije Sala: N 302
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda ,
2. Usvajanje zapisnika sa prošlog sastanka od 9.10.2017,
3. Susret komisije sa ministrom poloprivrede u vezi plana i prioritetima ministarstva,
4. Razmatranje nacrt plana komisije za 2017 g.
5. Razno

 

Zapisnik
Zapisnici i transkripti   Izveštaji   Zakon Amandmani Nacrt   Drugi  
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 13.12.2017 11:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Ponedeljak, 06.11.2017 11:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Ponedeljak, 30.10.2017 11:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Ponedeljak, 23.10.2017 11:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Ponedeljak, 09.10.2017 11:00
   

Kontakt

 
Bajram Badivuku Pozicija: Koordinator E-mail: bajram.badivuku@assembly-kosova.org Telefon: 038 200 10 608; 044 942 703
 
 
Ylber Sherifi Pozicija: Visoki zvaničnik oblasti E-mail: ylber.sherifi@assembly-kosova.org Telefon: 038 200 10 639; 044 345 369