Komisija za poljoprivredu, šumarstvo, životnu sredinu i prostorno planiranje

 • Utorak, 11.06.2019 13:00
 • Sednica Komisije Sala: N 302
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa održanog sastanka od 27.5.2019,
3. Razmatranje godišnjeg izveštaja za 2018 g. od Regularnog Autoriteta o vodama,
4. Glasanje u vezi preporuke revizije učinka, proces upravljanja grantova i subvencija u sektoru poljoprivrede ;
5. Susret sa predstavnicima aksionarnih društva za bundevske semene, laktofriza i o mleku.
6. Razno.

 

 • Petak, 07.06.2019 10:00
 • Sednica Komisije Sala: N204
 •  

Dnevni red:

1. Razmatranje Izveštaja revizije ućinka, proces upravljanja grantova i subvencija u sektoru poljoprivrede. Zajednički sastanak sa Komisijom za nadgledanje javnih troškova.

 

 • Ponedeljak, 27.05.2019 11:00
 • Sednica Komisije Sala: N 302
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa održanog sastanka od 2.5.2019,
3. Razmatranje Nacrta zakona o zaštitu vazduha od zagadjenja ;
4. Razno.

 

Zapisnik
 • Utorak, 21.05.2019 13:00
 • Sednica Komisije Sala: N 303
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa održanog sastanka od 2.5.2019,
3. Razmatranje Nacrta zakona o zaštitu vazduha od zagadjenja ;
4. Razno.

 

 • Četvrtak, 02.05.2019 12:00
 • Sednica Komisije Sala: N 303
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa održanog sastanka od 18.4.2019,
3. Izveštavanje g. Fatmir Matoshi, ministra Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja, u vezi sa hidroenergijom i drugim ekološkim problemima;
4. Razno.

 

Zapisnik
Zapisnici i transkripti   Izveštaji   Zakon Amandmani Nacrt   Drugi  
 •  

  Sednica Komisije

  Ponedeljak, 27.05.2019 11:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Četvrtak, 02.05.2019 12:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Četvrtak, 18.04.2019 11:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Utorak, 02.04.2019 11:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Četvrtak, 14.03.2019 12:00
   

Kontakt

 
Bajram Badivuku Pozicija: Koordinator E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 608; 044 942 703
 
 
Ylber Sherifi Pozicija: Visoki zvaničnik oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 639; 044 345 369