Komisija za zdravstvo, rad i socijalno staranje

 • Sreda, 21.11.2018 10:00
 • Sednica Komisije Sala: N 302
 •  

DNEVNI RED

 

1. Usvajanje dnevnog reda;

2. Usvajanje zapisnika sa sednice održane 24.09.2018 i 10.10.2018

3. Sastanak sa sa ministrom rada i socijalnog staranja, g.Skender Reçica

- Zakašnjenje u ispunjavanju zakonodavne agende;

- Budžetske projekcije ministarstva rada i socijalnog staranja za 2019 godinu;

- Sprovođenje Zakona o silovanim licima tokom rata;

- Reforma penzionog sistema na Kosovu

4. Razno.

 

 • Petak, 09.11.2018 10:00
 • Sednica Komisije Sala: N 302
 •  

DNEVNI RED


1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Sastanak sa sa ministrom rada i socijalnog staranja, g.Skender Reçica
- Zakašnjenje u ispunjavanju zakonodavne agende;
- Budžetske projekcije ministarstva rada i socijalnog staranja za 2019 godinu;
- Sprovođenje Zakona o silovanim licima tokom rata;
3. Razno.

 

 • Četvrtak, 08.11.2018 10:00
 • Sednica Komisije Sala: N 302
 •  

DNEVNI RED


1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice održane 19.09.2018
3. Razmatranje zahteva zdravstvenih radnika;
4. Razmatranje Nacrt zakona o inspektoratu rada;
5. Razno.

 

 • Sreda, 24.10.2018 10:00
 • Sednica Komisije Sala: N 303
 •  

DNEVNI RED


1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Formiranje Radne grupe za monitorisanje Zakona br. 04/L -190 o medicinskim proizvodima i medicinskoj opremi;
3. Kašnjenja u procesu izrade nacrta zakona;
4. Razno.

 

 • Sreda, 10.10.2018 13:00
 • Sednica Komisije Sala: N 303
 •  

DNEVNI RED


1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Sastanak sa Glavnim inspektorom Inspektorata rada g. Basri Ibrahimi
Tema diskusije:
- Bezbednost i zdravlje na radu;
- Izveštavanje o smrtnim slučajevima na radnom mestu;
3. Formiranje Radne grupe za monitorisanje Zakona br. 04/L -190 o medicinskim proizvodima i medicinskoj opremi;
4. Razno.

 

Zapisnici i transkripti   Izveštaji   Zakon Amandmani Nacrt   Drugi  
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 13.06.2018 10:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 30.05.2018 09:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Utorak, 08.05.2018 10:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 18.04.2018 10:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 04.04.2018 10:00
   
 •  

  Plan rada Komisije za zdravstvo, rad I socijalno staranje za period oktobar- decembar 2017. godine

  Utorak, 24.10.2017 00:00 Download »
   

Kontakt

 
Shpresa Haxhijaj Pozicija: Koordinatorka E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 610; 044 666 835
 
 
Muhamet Bytyçi Pozicija: Visoki zvaničnik oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 616; 044 265 309