Komisija za zdravstvo, rad i socijalno staranje

 • Sreda, 07.03.2018 09:30
 • Sednica Komisije Sala: N 302
 •  

DNEVNI RED

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice održane 2.02.2018 i 14.02.2018;
3. Sastanak sa Borda i direktorom UBKSK
4. Razmatranje Izvestaj revizije Efikasnost i Efektivnost u primeni jedinstvenog Integrisanog dravstvenog sistema;
5. Razno.

 

 • Sreda, 14.02.2018 10:00
 • Sednica Komisije Sala: N204
 •  

DNEVNI RED

1. Usvajanje dnevnog reda;

2. Usvajanje zapisnika sa sednice održane 17.01.2018 i 24.01.2018;

3. Razmatranje u načelu Nacrt zakona o krivi i krivnim sastojcima;

4. Razno.

 

Zapisnik
 • Sreda, 07.02.2018 13:00
 • Javna Rasprava Sala:
 •  

Sirius Hotel Priština

DNEVNI RED

Javna rasprava za nacrtu zakona o Socijalnim Preduzećima

 

 • Petak, 02.02.2018 13:00
 • Sednica Komisije Sala: S-I
 •  

DNEVNI RED


1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice održane 17.01.2018
3. Sastanak sa g-đom Barbara Gysi- članica Komisije za socijalnu politiku Konfederalne Skupštine Švajcarske i Skender Recica ministar za rad i socijalna pitanja
-Tema diskusije: Postupci za ratifikaciju Sporazuma o penzionerima između Kosova i Švajcarske.
4. Razno.

 

Zapisnik
 • Sreda, 24.01.2018 10:00
 • Sednica Komisije Sala: N 302
 •  

DNEVNI RED

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Razmatranje nacrt-plana rada komisije za 2018.god;
3. Razno.

 

Zapisnik
Zapisnici i transkripti   Izveštaji   Zakon Amandmani Nacrt   Drugi  
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 14.02.2018 10:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Petak, 02.02.2018 13:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 24.01.2018 10:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 17.01.2018 10:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Ponedeljak, 11.12.2017 10:00
   
 •  

  Plan rada Komisije za zdravstvo, rad I socijalno staranje za period oktobar- decembar 2017. godine

  Utorak, 24.10.2017 00:00 Download »
   

Kontakt

 
Shpresa Haxhijaj Pozicija: Koordinatorka E-mail: shpresa.ramosaj@assembly-kosova.org Telefon: 038 200 10 610; 044 666 835
 
 
Muhamet Bytyçi Pozicija: Visoki zvaničnik oblasti E-mail: muhamet.bytyci@assembly-kosova.org Telefon: 038 200 10 616; 044 265 309