Komisija za zdravstvo, rad i socijalno staranje

 • Petak, 02.02.2018 13:00
 • Sednica Komisije Sala: S-I
 •  

DNEVNI RED


1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice održane 17.01.2018
3. Sastanak sa g-đom Barbara Gysi- članica Komisije za socijalnu politiku Konfederalne Skupštine Švajcarske i Skender Recica ministar za rad i socijalna pitanja
-Tema diskusije: Postupci za ratifikaciju Sporazuma o penzionerima između Kosova i Švajcarske.
4. Razno.

 

Zapisnik
Zapisnici i transkripti   Izveštaji   Zakon Amandmani Nacrt   Drugi  
 •  

  Sednica Komisije

  Petak, 02.02.2018 13:00
   
 •  

  Plan rada Komisije za zdravstvo, rad I socijalno staranje za period oktobar- decembar 2017. godine

  Utorak, 24.10.2017 00:00 Download »
   

Kontakt

 
Shpresa Haxhijaj Pozicija: Koordinatorka E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 610; 044 666 835
 
 
Muhamet Bytyçi Pozicija: Visoki zvaničnik oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 616; 044 265 309