Komisija za javnu upravu, lokalnu samoupravu i medije

 • Sreda, 17.01.2018 10:00
 • Sednica Komisije Sala: N204
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice Komisije, održane 18.12.2017;
3. Razmatranje Izveštaja rada Komisije, za 2017.godinu;
4. Razmatranje nacrt-plana rada komisije, za 2018.god;
5. Razno.

 

 • Ponedeljak, 18.12.2017 10:00
 • Sednica Komisije Sala: N 302
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice Komisije, održane 04.12.2017;
3. Razmatranje izveštaja Vlade Kosova o stanju u civilnoj službi Republike Kosova, za 2016.godinu;
4. Razmatranje Godišnji izveštaj Agencije za Statistiku Kosova, za 2016 godinu;
5. Razno.

 

 • Ponedeljak, 11.12.2017 13:00
 • Javna Rasprava Sala: N-506
 •  

Dnevni red:

Javna Rasprava u vezi amandamentiranja Nacrta Zakona Br. 06/L-012 o glavnom gradu Republike Kosova/Pristinu.

 

 • Ponedeljak, 04.12.2017 10:00
 • Sednica Komisije Sala: N 302
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice Komisije, održane 20.11.2017;
3. Diskusija u vezi za Nacrtom zakona o Nezavisnom nadzornom odboru za Civilnu službu Kosova;
4. Diskusija o toku rada Komisije u vezi izmene i dopune N/zakona br.06/L-012 o glavnom gradu Republike Kosova/Priština;
5. Razno.

 

Zapisnik
 • Ponedeljak, 20.11.2017 13:00
 • Sednica Komisije Sala: N 302
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice Komisije, održane 15.11.2017;
3. Diskusija u vezi zakonodavne inicijative za izradu Nacrta zakona o Nezavisnom nadzornom odboru za Civilnu službu Kosova;
4. Razno.

 

Zapisnik
Zapisnici i transkripti   Izveštaji   Zakon Amandmani Nacrt   Drugi  
 •  

  Sednica Komisije

  Ponedeljak, 04.12.2017 10:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Ponedeljak, 20.11.2017 13:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 15.11.2017 10:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 08.11.2017 10:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 01.11.2017 10:00
   

Kontakt

 
Drita Morina Pozicija: Koordinatorka E-mail: drita.morina@assembly-kosova.org Telefon: 038 200 10 615; 044 127 823
 
 
Mirjeta Heta Pozicija: Administrativna zvaničnica E-mail: mirjeta.heta@assembly-kosova.org Telefon: 038 200 10 613; 044 209 265