Komisija za javnu upravu, lokalnu samoupravu i medije

 • Ponedeljak, 24.09.2018 10:00
 • Sednica Komisije Sala: N204
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Razmatranje izvestaja stalnih komisija na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona br.04/L-036 o Zvanicne Statistike Republike Kosova;
3. Razmatranje u načelu Nacrt zakona br.06/L-097, o Javnom Prenosniku Kosova;
4. Razmatranje u načelu Nacrt zakona br. 06/L-111, o Platama u Javnom Sektoru;
5. Razmatranje u načelu Nacrt zakona br.06/L-113, o Organizaciji i funkcionisanju Drzavne uprave i Nezavisnih Agencija;
6. Razmatranje u načelu Nacrt zakona br.06/L-114, o Javnim Sluzbenicima;
7. Razmatranje Nacrt zakona br.06/L-081, o Pristupu javnim dokumentima;
8. Razmatranje Nacrt zakona br. 06/L-092, o Davanju na Korišćenje i o Razmeni Opštinske Nepokretne Imovine;
9. Razno.

 

 • Sreda, 19.09.2018 10:00
 • Sednica Komisije Sala: N 302
 •  

Dnevni red:

 

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice Komisije;
3. Razmatranje Nacrt Zakona za pripajanje u sporazuma za osnivanju Regionalne Škole Javne
Uprave (ReSPA);
4. Razmatranje izveštaja o stanju u civilnoj službi Republike Kosova, za 2017.godinu;
5. Razno.

 

 • Petak, 14.09.2018 11:00
 • Sednica Komisije Sala: N 303
 •  

Dnevni red:


1. Sastanak Komisije sa predstavnicima NKM-a, RTK-a, FFK-a na temu - prodaja medijskih prava od strane UEFA-e na teritoriji Republike Kosovo, putem poziva za podnošenje ponuda na teritoriji Srbije

 

 • Ponedeljak, 10.09.2018 10:00
 • Sednica Komisije Sala: N204
 •  

Dnevni red:


1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Nardena pitanja- agenda N/zakona;
3. Razno.

 

 • Sreda, 25.07.2018 10:00
 • Sednica Komisije Sala: N 10
 •  

Dnevni red:

 

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice Komisije;
3. Razmatranje Nacrt Zakona br.06/L-043 o slobodi udruzivanja u Nevladinim Organizacijama;
4. Razno.

 

Zapisnici i transkripti   Izveštaji   Zakon Amandmani Nacrt   Drugi  
 •  

  Sednica Komisije

  Petak, 06.07.2018 10:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Petak, 22.06.2018 10:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Utorak, 12.06.2018 10:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Ponedeljak, 28.05.2018 10:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Ponedeljak, 14.05.2018 10:00
   

Kontakt

 
Drita Morina Pozicija: Koordinatorka E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 615; 044 127 823
 
 
Mirjeta Heta Pozicija: Administrativna zvaničnica E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 613; 044 209 265