Komisija za javnu upravu, lokalnu samoupravu i medije

 • Četvrtak, 29.03.2018 10:00
 • Sednica Komisije Sala: N 225
 •  

Dnevni red:

 

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice Komisije;
3. Razmatranje predloga o izradi N/zakona o javnom prenosa Kosova;
4. Razno.

 

 • Utorak, 27.03.2018 10:00
 • Sednica Komisije Sala: N 225
 •  

Dnevni red:

 

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice Komisije;
3. Razmatranje u načelu Nacrt zakona br.06/L-048 o Nezavisnog Nadzornog Odbora Civilne Službe Kosova;
4. Razmatranje predloga o izradi N/zakona o javnom prenosa Kosova;
5. Razno.

 

 • Ponedeljak, 19.03.2018 10:00
 • Sednica Komisije Sala: N 303
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Razmatranje u načelu Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona br.04/L-036 o Zvanične Statistike Republike Kosova;
3. Razmatranje predloga o izradi N/zakona o javnom prenosa Kosova;
4. Razno.

 

Zapisnik
 • Ponedeljak, 12.03.2018 10:00
 • Sednica Komisije Sala: N 302
 •  

Dnevni red:

 

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice Komisije;
3. Razmatranje Nacrt Zakona br.06/L-012 o glavnom gradu Republike Kosova/Pristinu;
4. Razmatranje predloga o izradi N/zakona o javnom prenosa Kosova;
5. Razno.

 

Zapisnik
 • Utorak, 06.03.2018 10:00
 • Sednica Komisije Sala: N 10
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Razmatranje Nacrt Zakona br.06/L-012 o glavnom gradu Republike Kosova/Pristinu;
3. Razno.

 

Zapisnik
Zapisnici i transkripti   Izveštaji   Zakon Amandmani Nacrt   Drugi  

Kontakt

 
Drita Morina Pozicija: Koordinatorka E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 615; 044 127 823
 
 
Mirjeta Heta Pozicija: Administrativna zvaničnica E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 613; 044 209 265