Komisija za javnu upravu, lokalnu samoupravu i medije

  • Utorak, 06.03.2018 10:00
  • Sednica Komisije Sala: N 10
  •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Razmatranje Nacrt Zakona br.06/L-012 o glavnom gradu Republike Kosova/Pristinu;
3. Razno.

 

Zapisnik
Zapisnici i transkripti   Izveštaji   Zakon Amandmani Nacrt   Drugi  
  •  

    Sednica Komisije

    Utorak, 06.03.2018 10:00
     

Kontakt

 
Drita Morina Pozicija: Koordinatorka E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 615; 044 127 823
 
 
Mirjeta Heta Pozicija: Administrativna zvaničnica E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 613; 044 209 265