Komisija za javnu upravu, lokalnu samoupravu i medije

Zapisnici i transkripti   Izveštaji   Zakon Amandmani Nacrt   Drugi  

Kontakt

 
Drita Morina Pozicija: Koordinatorka E-mail: drita.morina@assembly-kosova.org Telefon: 038 200 10 615; 044 127 823
 
 
Mirjeta Heta Pozicija: Administrativna zvaničnica E-mail: mirjeta.heta@assembly-kosova.org Telefon: 038 200 10 613; 044 209 265